Türkiye’deki A Grubu Seyahat Acentalarının Tercih Sıralamasının PROMETHEE Yöntemi ile Belirlenmesi

Makale Bilgileri
Dergi: İşletme ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi
Makalenin Başlığı: Türkiye’deki A Grubu Seyahat Acentalarının Tercih Sıralamasının PROMETHEE Yöntemi ile Belirlenmesi
Yazar(lar): Hasan Uygurtürk, Turhan Korkmaz
Cilt: 6
Sayı: 2
Yıl: 2015
Sayfa: 141-155
ISSN: 1309-2448
Öz
Seyahat acentaları turizm sektörünün temel unsurlarındandır. Birçok turistik tüketici seyahat acentalarının sunmuş oldukları hizmetlerden yararlanarak turizm faaliyetlerine katılmaktadır. Seyahat acentaları turistik tüketiciler için bilgi kaynağı olmakla birlikte onlara tavsiyelerde bulunarak karar almalarında önemli bir rol üstlenmektedirler. Ayrıca seyahat acentaları, sundukları ürün ve hizmetleri sürekli olarak geliştirerek turistik tüketicilere yönelik alternatiflerin arttırılmasına katkı sağlamaktadırlar. Türkiye’de üç farklı seyahat acentası grubu bulunmaktadır. Bunlar A grubu, B grubu ve C grubu seyahat acentalarıdır. Fonksiyonlarının çeşitliliği ve ekonomik büyüklükleri açısından A grubu seyahat acentaları ilk sırada yer almaktadır. Türkiye’deki seyahat acentalarının çok büyük bir kısmını A grubu acentalar oluşturmaktadır. Seyahat acentası sayısının çok fazla olması turistik tüketicilerin acenta seçimini zorlaştırmaktadır. Bu çalışmada Türkiye’de faaliyet gösteren A grubu seyahat acentalarının belirli kriterlere göre değerlendirilerek potansiyel turistik tüketiciler açısından bir tercih önerisinin sunulması amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda tercih sıralamasının oluşturulmasında PROMETHEE yöntemi kullanılmıştır. Analiz sonucunda elde edilen bulgulara göre turistik tüketiciler için bir tercih sıralaması belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Turizm sektörü, A grubu seyahat acentası, tercih fonksiyonları, PROMETHEE, GAIA düzlemi
JEL Sınıflandırması: C44, L83

https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text

Halfera