Cilt: 12   |   Sayı: 4   |   Yıl: 2021
Kapak  pdf               İç Kapak pdf           İçindekiler pdf

1

The Marshall-Lerner Condition in the Fragile Five Economies: Evidence from the ARDL Bounds Test Approach

Ayrton J. C. Amaral, Marthinus C. Breitenbach

Öz
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Tam Metin

2

The Effects of Renewable and Non-renewable Energy Consumption and Economic Growth on CO2 Emissions: Empirical Evidence from Developing Countries

Salih Türedi, Necati Türedi

Öz
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Tam Metin

3

Covid-19 Pandemisinin Avro Bölgesinde Büyüme, İşsizlik, Enflasyon ve Endüstriyel Üretim Üzerine Etkileri
(Effects of the Covid-19 Pandemic on Growth, Unemployment, Inflation and Industrial Production in the Euro Area)

Mehtap Özenen-Kavlak, Bülent Günsoy, Müzeyyen Anıl Şenyel Kürkçüoğlu, Saye Nihan Çabuk, Ahmet Dabanlı

Öz
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Tam Metin

4

Türkiye için Feldstein-Horioka Hipotezinin Sınanması: Fourier Yaklaşımı
(Testing of the Feldstein-Horioka Hypothesis for Turkey: A Fourier Approach)

Ömer Akkuş

Öz
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Tam Metin

5

Satın Alma Gücü Paritesi Geçerliliğinin Fourier Birim Kök Testi ile İncelenmesi: N-11 Ülkeleri Örneği
(Investigation of the Validity of Purchasing Power Parity with Fourier Unit Root Test: The Case of N-11 Countries)

Tunahan Hacıimamoğlu

Öz
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Tam Metin

6

Avusturya – Macaristan’ın Endüstrileşme Süreci Üzerine Bir Değerlendirme
(An Evaluation on Austria-Hungary’s Industrial Process)

Ayda Aslan

Öz
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Tam Metin

7

Terörizmin Finansmanı ve Karapara Aklama Aracı Olarak Gayri Resmi Değer Transfer Sistemleri: Hawala Örneği
(Informal Value Transfer System as Terrorism Financing and Money Laundering Tool: The Case of Hawala)

Ali Yurdakul

Öz
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Tam Metin

8

Determining the Moderating Role of Career Guidance in the Relationship Between Social Isolation and Job Search Self-Efficacy: A Study on University Students

Büşra Müceldili, Melike Artar, Oya Erdil

Öz
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Tam Metin

9

Hizmet Sektörüne Yönelik Tüketici Sinizmi: Demografik Özellikler Açısından Bir Araştırma
(Consumer Cynicism towards The Service Sector: A Study in terms of Demographic Characteristics)

Gamze Akçay, Erkan Özdemir

Öz
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Tam Metin

10

Is YouTube a Search Engine or a Social Network? Analyzing Evaluative Inconsistencies

Adnan Veysel Ertemel, Ahmed Ammoura

Öz
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Tam Metin