Cilt: 10 | Sayı: 5 | Yıl: 2019
Kapak pdf        İç Kapak pdf      İçindekilerpdf

1

Middle-Income Trap: The Case of Poland

Bozena Leven

Öz
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Tam Metin

2

Interaction of Monetary and Fiscal Policies in Turkey: A Dynamic Time Series Data Analysis

Aslı Güler

Öz
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Tam Metin

3

Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkelerde İktisadi Büyüme, Kamu Gelirleri ve Harcamalarının Çift Yönlü Nedenselliğine Dair Ampirik Bir Analiz
(A Two-Way Empirical Investigation on Economic Growth, Public Revenue and Expenditure for Developed and Developing Countries)

S. Cağrı Esener

Öz
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Tam Metin

4

Measuring Systemic Risks in the Turkish Banking Sector

Serkan Şengül, Ensar Yılmaz

Öz
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Tam Metin

5

Türkiye’de Reel Konut Fiyatlarında Balonların Varlığı Üzerine Uygulamalı Bir Analiz
(An Applied Analysis on the Presence of Price Bubbles of Real Estate Prices in Turkey)

Ömer İskenderoğlu, Saffet Akdağ

Öz
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Tam Metin

6

Passive Consumers, Vulnerabilities and Public Policies

Ram Kesavan, Oswald Mascarenhas, Michael D. Bernacchi

Öz
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Tam Metin

7

The Effect of Gender Identity on Consumers’ Impulse Buying Behavior and The Moderating Role of Biological Sex

Erkan Özdemir, Gamze Akçay

Öz
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Tam Metin

8

Katılım Bankacılığı Reklamlarında İçerik Analizi
(Content Analysis in Participation Banking Advertisements)

Fatma Gül Bilginer Özsaatcı

Öz
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Tam Metin

9

Corporate Reputation and Business Outcomes in Turkey

Özlem Sayılır, Telford Carl Victor

Öz
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Tam Metin

10

Orta Düzey Yönetim/Yönetici Üzerine Bir Literatür Araştırması
(A literature Review on Middle Management/Manager)

Şükran Gökce

Öz
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Tam Metin

11

The Effect of Emotional Exhaustion on Workplace Ostracism and Job Insecurity in North Cyprus Hotel Industry

Mehmet Necati Cizrelioğulları, Özlem Altun, Pınar Barut

Öz
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Tam Metin

12

Project Selection Method Based on Balanced Scorecard Framework

Duygu Ece Yılmaz, Figen Antmen

Öz
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Tam Metin