Cilt: 11 | Sayı: 1 | Yıl: 2020
Kapak pdf               İç Kapak pdf           İçindekiler pdf

1

Generating Economic Growth in Countries with Migration and Fractionalization

David L. Ortmeyer, Michael A. Quinn

Öz
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Tam Metin

2

An Investigation of the Reasons for the Natural Resource Curse: Selected Country Cases

Ayfer Gedikli

Öz
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Tam Metin

3

Revisit Exports-Growth Nexus in Turkey

Alper Yılmaz

Öz
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Tam Metin

4

Exchange Rate Private Sector Debt Nexus: Lessons from Turkish Experience

Melek Kıdemli, Dilek Sürekçi Yamaçlı

Öz
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Tam Metin

5

Türkiye’de İstihdam Yaratmayan Büyüme Olgusunun Dinamik Analizi
(Dynamic Analysis of Jobless Growth in Turkey)

Ezgi Demiral, Abreg S. Çelem

Öz
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Tam Metin

6

Para Birliği Uygulamaları ve Avrupa Ekonomik ve Parasal Birliği İçin Dersler
(Monetary Union Experiences and Lessons for European Monetary Integration)

Derya Yılmaz

Öz
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Tam Metin

7

Türkiye’de Beceri Açığı: Firma Verisi Analizi
(Skill Shortages in Turkey: Evidence Firm-Level Data)

Z. Bilgen Susanlı

Öz
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Tam Metin

8

On the Relationship between Operational Risk and Tunisian Banks Performance: Does the Interaction between the Other Risks Matter?

Abdelaziz Hakimi, Sid’Ahmed Boukaira

Öz
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Tam Metin

9

Volatility Spillover between Uncertainty in Financial and Commodity Markets and Turkish Stock Market

Barış Kocaarslan

Öz
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Tam Metin

10

The Impact of Tangible Asset Sales on Stock Returns: A Research on Manufacturing Companies Listed in Borsa Istanbul

Neilan Soylu

Öz
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Tam Metin

11

Türkiye’de Finansal Tabana Yayılma Düzeyi ve Belirleyicileri
(The Level and Determinants of Financial Inclusion in Turkey)

Rıfat Karakuş

Öz
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Tam Metin

12

The Determinants of Banking Sector Profitability in Turkey

M. M. Tuncer Çalışkan, Hale Kırer Silva Lecuna

Öz
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Tam Metin

13

Bankacılık Sektöründe Sermaye Yeterlilik Rasyosunu Belirleyen Faktörlerin Analizi
(Analysis of the Factors Determining the Capital Adequacy Ratio in the Banking Sector)

Fatma Çıtak, İlkut Elif Kandil Göker

Öz
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Tam Metin

14

Küçük ve Mikro İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı Taslağı’nın BOBİ FRS ve Vergi Uygulamalarımız İle Karşılaştırılması ve Genel Değerlendirme
(Comparison of the Financial Reporting Standard for Small and Micro Businesses with BOBI FRS and Tax Practıces in Turkey and General Evaluation)

Ümit Gücenme Gençoğlu

Öz
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Tam Metin

15

The Relationship Between Job Crafting and Organizational Identification: The Mediating Role of Affective Well-being

Eren Kılıç, Berivan Tatar, Oya Erdil

Öz
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Tam Metin

16

Mediating Role of Perceived Internal Status on the Relationship Between Perceived Psychological Empowerment and Loneliness at Workplace

Engin Kanbur, Aysun Kanbur

Öz
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Tam Metin

17

The Integration of Strategic Management and Intrapreneurship: Strategic Intrapreneurship from Theory to Practice

Bülent Güven

Öz
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Tam Metin

18

Sürdürülebilir Kurumsal Marka Kavramı Üzerine Bir Literatür Çalışması
(A Literature Study on the Sustainable Corporate Brand Concept)

Zeynep Arslan, Ebru Gökaliler, Şerafettin Arslan

Öz
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Tam Metin

19

Impact of Materialistic Values on Impulsive and Compulsive Consumption via Status Consumption: A Research on Young Consumers

Emrah Tokgöz

Öz
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Tam Metin

20

Fonksiyonel Gıdalara Yönelik Güvenin Satın Alma İsteği Üzerindeki Etkisi: Genel Sağlık İlgileniminin Düzenleyici Rolü
(The Effect of Trust in Functional Foods on Willingness to Buy: The Moderating Role of General Health Interest)

Yusuf Arslan

Öz
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Tam Metin