Cilt: 13   |   Sayı: 4   |   Yıl: 2022
Kapak  pdf               İç Kapak pdf           İçindekiler pdf

1

How Does Competing Against Strategic Investors Alter the Signaling Role of Corporate Venturing Decisions?

Emre Ekinci

Öz
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Tam Metin

2

Monetary Policymaking under Climate Uncertainty

Zeynep Kantur, Gülserim Özcan

Öz
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Tam Metin

3

Sustainable Information and Communication Technologies: A Critical Query for CO2 Emissions in Panel Countries

Filiz Çayırağası

Öz
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Tam Metin

4

The Relation Between Trading Volume and Return Volatility: Evidence from Borsa Istanbul

Deniz İkizlerli

Öz
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Tam Metin

5

Jeopolitik Risk ile Doğrudan Yabancı Yatırımlar ve Finansal Gelişmişlik Arasındaki İlişki: Kónya Panel Nedensellik Analizi
(The Relationship Between Geopolitical Risk and Foreign Direct Investments and Financial Development: Kónya Panel Causality Analysis)

Turgay Ceyhan, Nazligül Gülcan

Öz
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Tam Metin

6

Prioritizing the Digitalization Barriers: An AHP Application in the Turkish Logistics Industry

İpek Akman Durgut, İlke Sezin Ayaz, Esra Baran Kasapoğlu

Öz
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Tam Metin

7

Türkiye’de Vergi Gelirleri ve Kamu Harcamaları İlişkisinin Araştırılması: Fourier Yaklaşımları ile Kanıtlar
(Investigation of The Relationship of Tax Revenues and Government Expenditures in Turkey: Evidence by Fourier Approaches)

Abdullah Emre Çağlar, Ersin Yavuz

Öz
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Tam Metin

8

Obezite Vergisinin Kabul Edilebilirliğine İlişkin Faktörlerin Lojistik Regresyon Analizi ile Belirlenmesi
(Determination of Factors Related to the Acceptability of Obesity Tax by Logistic Regression Analysis)

Zuhal Akbelen, Zehra Berna Aydın, Hatice Reşber

Öz
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Tam Metin

9

Factors Building Consumer Trust in Instagram Stores and the Influence of Trust in Instagram Stores on Purchasing Intention

Yesevi Alperen Yasa, Ruziye Cop

Öz
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Tam Metin

10

Değer-Tatmin-Sadakat Zincirinde Değiştirme Maliyetleri ve Alternatiflerin Çekiciliğinin Aracılık Rolleri: GSM Operatörleri Uygulaması
(Mediating Roles of the Switching Costs and Attraction of Alternatives in the Value-Satisfaction-Loyalty Chain: GSM Operators Implementation)

Alaiddin Koşar, Ümit Doğrul

Öz
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Tam Metin