Cilt: 15   |   Sayı: 2   |   Yıl: 2024
Kapak pdf               İç Kapak pdf           İçindekiler pdf

1

Is Corporate Social Responsibility a Catalyst in Distressed Mergers and Acquisitions? The Indian Evidence

Sulagna Bhattacharya, Kavita Wadhwa

Öz
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Tam Metin

2

The Effects of Technological Developments in the Construction Sector on the Housing Market: The Case of Ankara Province

Abdurrahman Tursun, Erol Demir

Öz
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Tam Metin

3

Comparative Analysis of the MCDM Methods with Multiple Normalization Techniques: Three Hybrid Models Combine MPSI with DNMARCOS, AROMAN, and MACONT Methods

Pembe Güçlü

Öz
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Tam Metin

4

Duygusal Zekânın Kariyer Başarısına Etkisinde Çalışan Dayanıklılığının Rolü: Lojistik Sektöründe Bir Alan Araştırması
(The Role of Employee Resilience in the Impact of Emotional Intelligence on Career Success: A Field Study in the Logistics Sector)

Hüseyin Çiçeklioğlu

Öz
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Tam Metin

5

Dijital Çağın Potansiyel Çalışanlarının Yapay Zekâ Kaygılarının Belirlenmesi
(Determining Artificial Intelligence Anxiety of Potential Employees of the Digital Age)

Hande Ulukapı Yılmaz, Abdullah Yılmaz

Öz
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Tam Metin

6

Örgütsel Çift Yönlülük: Bibliyometrik Bir Analiz
(Organizational Ambidexterity: A Bibliometric Analysis)

Şerife Kuzgun

Öz
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Tam Metin