Logo


BUSINESS AND ECONOMICS RESEARCH JOURNAL

Language
LogoEnglish
LogoTürkçe
 
Volume: 10 | Number: 4 | Year: 2019 ISSN: 2619-9491
Kapak  pdf               İç Kapak pdf           İçindekiler pdf

1

The Impact of Government Size on Output Volatility: Evidence from World Economies

Gamze Öz Yalaman, Deniz Sevinç, Güven Sevil

Öz
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Tam Metin

2

Analysis of the Causality Relationship between Brent Crude Oil Prices and Energy Import in Turkey Under Structural Breaks

Esra N. Kılcı

Öz
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Tam Metin

3

Türkiye’de Yeni Politika Bileşiminin Finansal İstikrar ve Fiyat İstikrarı Üzerindeki Etkilerine İlişkin Bir Değerlendirme
(An Evaluation of the Effects of Turkey’s New Policy Mix on Financial Stability and Price Stability)

Ali İlhan, Metin Özdemir

Öz
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Tam Metin

4

Examining the Dynamics of Macroeconomic Indicators and Banking Stock Returns with Bayesian Networks

Fatma Busem Hatipoğlu, Umut Uyar

Öz
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Tam Metin

5

Türkiye Hisse Senedi Piyasa Volatilitesinin Makroekonomik Temelleri
(Macroeconomic Fundamentals of Turkey Stock Market Volatility)

Hüseyin Taştan, Arifenur Güngör

Öz
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Tam Metin

6

Geleceğe Yönelik Değerlendirmelere İlişkin Özel Durum Açıklamalarının Pay Senedi Fiyatları Üzerindeki Etkisi: Borsa İstanbul Örneği
(Impact of Forward Looking Disclosures on Stock Prices: Evidence from Borsa İstanbul)

Saim Kılıç

Öz
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Tam Metin

7

The Stock Price Behavior of Participation Index Firms: The Event Study on Borsa Istanbul

Yasemin Deniz Koç, Sibel Çelik, Hakan Çelikkol

Öz
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Tam Metin

8

The Effect of Sociodemographic Variables and Love of Money on Financial Risk Tolerance of Bankers

Adem Anbar, Melek Eker

Öz
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Tam Metin

9

Banka Kredi Kanalının İşleyişi: Türkiye Uygulaması (2011-2018)
(The Functioning Of The Bank Credit Channel: The Application Of Turkey (2011-2018))

Alparslan Serel, Huseyin Guvenoglu

Öz
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Tam Metin

10

Integrated Usage of the SERVQUAL and Quality Function Deployment Techniques in the Assessment of Public Service Quality: The Case of Ardahan Municipality

Kürşad Emrah Yıldırım, Ali Yıldırım, Sami Özcan

Öz
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Tam Metin

11

The Relationship between Personality Type and Perceived Stress Level: Evidence from Independent Public Accountants

Ali İhsan Akgün, Nurhan Türe

Öz
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Tam Metin

12

İş Stresinin İşten Ayrılma Niyetine Etkisinde Örgütsel Bağlılığın Aracılık Rolü
(The Mediating Role of Organizational Commitment in the Effect of Job Stress on Turnover Intention)

Nilüfer Serinikli

Öz
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Tam Metin

13

İşkolikliğin Çalışan Tutum ve Davranışları Üzerine Etkisinde İş-Yaşam Dengesinin Rolü
(The Role of Work-Life Balance in the Effect of Workaholism on Employee’s Attitudes and Behaviors)

Esengul İplik

Öz
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Tam Metin

14

Esnaf ve Sanatkârların Ahilik Değerlerine Sahip Olma Durumlarının Bazı Değişkenler Açısından Belirlenmesi: Kırşehir Örneği
(Determination of the Tradesman and Craftsmen’s Levels of the Ownerships of Akhi-Order Values in terms of Some Variables: Sample of Kırşehir Province)

Musa Özata, Emine Şener

Öz
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Tam Metin

15

Exploring the Effects of Self-Image Congruity and Religiosity on Brand Equity of Grocery Stores

Yusuf Arslan, Nihal Sütütemiz

Öz
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Tam Metin

16

To What Extent Company Image Improves through Cause-Related Marketing? An Evidence from Food Industry

Tutku Eker İşcioğlu

Öz
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Tam Metin

17

Güdülenmiş Tüketici Yenilikçiliğinin Değiştirme Maliyeti ve Algılanan Değer Üzerindeki Etkisine Yönelik Bir Model Önerisi: Akıllı Telefon Pazarı Örneği
(A Model Proposal for the Effect of Motivated Consumer Innovation on the Switching Cost and Perceived Value: The Case of Smart Phone Market)

Emel Faiz, Gamze Uludağ

Öz
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Tam Metin

18

İşyerlerinde Engelli Erişimi: Türkiye Üzerine Bir Araştırma
(Disability-Accessibility at Workplace: A Research from Turkey)

Serpil Kahraman, Cağrı Bulut, Erhan Aydın

Öz
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Tam Metin

19

Vergilemenin Mükellefler Üzerindeki Psikolojik Etkileri: Vergiden Kaçınma ve Vergi Kaçırma Üzerine Bir Alan Araştırması
(Psychological Effects of Taxation on Taxpayers: A Field Study on Tax Avoidance and Tax Evasion)

Özgur Emre Koç

Öz
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Tam Metin