Cilt: 12 | Sayı: 1 | Yıl: 2021
Kapak pdf               İç Kapak pdf           İçindekiler pdf

1

Is Education Compulsory for Environmental Quality? An Empirical Study on EKC and Education Nexus

Billur Engin Balın

Öz
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Tam Metin

2

Household Level Inflation Rates and Inflation Inequality in Turkey

Ugur Akkoç, Burça Kızılırmak

Öz
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Tam Metin

3

Türkiye’de Tüketici ve Üretici Fiyatları Arasındaki İlişkinin Alternatif Tahmin Yöntemleri Kullanılarak Analizi
(Analysis of Relationship between the Consumer and Producer Prices in Turkey using Alternative Estimation Methods)

Necmettin Alpay Koçak

Öz
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Tam Metin

4

Kırılgan Ekonomilerde Finansal Gelişme Düzeyinin Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisi
(The Effect of Financial Development on Economic Growth in Fragile Economics)

Faruk Mike, Ali Eren Alper

Öz
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Tam Metin

5

Erzurum’da Kadın Yoksulluğu ve Sosyoekonomik Yansımaları
(Women Poverty and Its Socioeconomic Reflections in Erzurum)

Emine Demet Ekinci Hamamcı, Kübra Anık

Öz
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Tam Metin

6

Pay Senedi Fiyat Yönünün Makine Öğrenmesi Yöntemleri ile Tahmini: Borsa İstanbul Örneği
(Predicting Direction of Stock Price Using Machine Learning Techniques: The Sample of Borsa Istanbul)

Barış Aksoy

Öz
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Tam Metin

7

Borsa Endeksi, Döviz Kuru, Faiz Oranları ve CDS Primleri Arasındaki Oynaklık Yayılımları: Türkiye Örneği
(Volatility Spillover between the Stock Market, Exchange Rates, Interest Rates and CDS Premiums: Evidence from Turkey)

Zekai Şenol

Öz
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Tam Metin

8

Ekonomik Daralma Dönemlerinde Likidite Kıtlığı ve Ticari Borç Yönetimi
(Trade Credit Policies and Shortage of Liquidity in Cycles of Economic Contraction)

Bahadır Karakoç

Öz
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Tam Metin

9

Service Quality in Private Secondary Schools: Extension to EduQUAL with a case from Turkey

Cağrı Bulut, Sefer Aydoğan

Öz
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Tam Metin

10

The Assessment of The Intermediation Role of Emotional Labor Dimensions in The Relationship between Cultural Intelligence and Individual Work Performance

İbrahim Yıkılmaz, Deniz Devrim Taşdemir, Hülya Gündüz Çekmecelioğlu

Öz
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Tam Metin

11

Çevresel Dinamizmin ve Çevresel Olumsuzluğun Düzenleyici Rolü Altında Tepe Yönetim Profilinin ve Firma Yapısının Sezgiye Dayalı Stratejik Karar Almaya Etkilerinin İncelenmesi
(Investigation of the Effects of Top Management Profile and Firm Structure on Intuitive Strategic Decision-Making Under the Moderating Role of Environmental Dynamism and Environmental Hostility)

Fahriye Oben Ürü, Mustafa Aslan

Öz
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Tam Metin

12

Müşteriyi Anlamada Güncel Bir Yaklaşım: Müşteri İlginliği Üzerine Bir Literatür Taraması
(A Current Approach to Understand Customers: A Literature Review on Customer Engagement)

Nilşah Cavdar Aksoy, Ebru Tümer Kabadayı, Alev Koçak Alan, Coşkun Ermehan

Öz
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Tam Metin

13

Deneyimsel Pazarlamanın Müşteri Memnuniyeti ve Müşteri Sadakati ile İlişkisi: Akıllı Telefon Sektörüne Yönelik Bir Araştırma
(The Relationship between Experiential Marketing, Customer Satisfaction and Customer Loyalty: A Research in the Smartphone Industry)

Şirin Gizem Köse, Ece Özer Çizer

Öz
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Tam Metin

14

İşletme İçinde Oluşturulan Maddi Olmayan Duran Varlıkların Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartlarına Göre Raporlanması
(Reporting the Internally Developed Intangible Assets According to Turkish Accounting/Financial Reporting Standards)

Bilal Gerekan

Öz
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Tam Metin

Halfera