Türkiye İçin Çıktı Açığı Tahmininde Alternatif Yöntemler

Makale Bilgileri
Dergi: İşletme ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi
Makalenin Başlığı: Türkiye İçin Çıktı Açığı Tahmininde Alternatif Yöntemler
Yazar(lar): Bedriye Saraçoğlu, Özlem Yiğit, Necmettin Alpay Koçak
Cilt: 5
Sayı: 3
Yıl: 2014
Sayfa: 43-65
ISSN: 1309-2448
Özet
Çıktı açığı, üretimin fiili ve potansiyel seviyeleri arasındaki fark olarak tanımlanmaktadır. Yazında çıktı açığının tahmininde kullanılan çeşitli yaklaşımlar bulunmaktadır. Bu çalışmada yazındaki yöntemlerin kısıtlarını da göz önünde bulundurarak Türkiye ekonomisi için alternatif çıktı açığı tahminleri elde edilmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla (1) Türkiye ekonomisi için Blanchard ve Quah (1989) tarafından önerilen Yapısal VAR (SVAR) modeli, (2) Kaiser ve Maravall (2005) tarafından önerilen ARIMA modeline dayalı “Uyarlanmış Hodrick-Prescott filtresi” (Modified HP) yöntemleriyle çıktı açığı tahmin edilmiştir. Bu yöntemler yazında en çok kullanılan HP filtresi yöntemiyle karşılaştırılmıştır. Çalışmada çıktı açığı tahmininin fiyat istikrarı politikası oluşturulmasında çok önemli bir girdi olduğu göz önünde bulundurularak elde edilen çıktı açığı tahminleri, gerçekleşen enflasyonu açıklama güçleri açısından karşılaştırılmıştır. Ampirik bulgularımız SVAR yöntemiyle tahmin edilen çıktı açığının cari enflasyonu açıklamakta daha başarılı sonuçlar ürettiği yönündedir.
Anahtar Kelimeler: Çıktı açığı, Phillips eğrisi, enflasyon öngörüsü, uyarlanmış HP filtresi, SVAR
JEL Sınıflandırması: C32, C36, E31, E32

https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text