The Improvement Project in Postponement of Bankruptcy Process: An Evaluation from the Business Point of View

Article Information

Journal: Business and Economics Research Journal

Title of Article: İflasın Ertelenmesi Sürecinde Şirket İyileştirme Projeleri: İşletmecilik Açısından Bir Değerlendirme
[The Improvement Project in Postponement of Bankruptcy Process: An Evaluation from the Business Point of View]

Author(s): Mahmut Ozdevecioglu

Volume: 1

Number: 3

Year: 1

Page: 45 – 56

ISSN: 1309-2448

Abstract (Turkish)

Türkiye’de sermaye şirketleri veya kooperatiflerde, şirket aktiflerinin borçlarını karşılayamaması durumunda iflas kaçınılmazdır. Ancak 2004 yılında çıkarılan bir kanunla iflasın ertelenmesi mümkün hale gelmiştir. Buna göre iflasının ertelenmesini isteyen şirket, hukuki şartları yerine getirirken mahkemeye inandırıcı ve ciddi bir iyileştirme projesi de sunmak zorundadır. Bu çalışmanın temel amacı, iyileştirme projesinin bir işletmeci gözü ile nasıl ciddi ve inandırıcı olacağını tartışmaktır. İyileştirme projesi, borca batık bulunan ve iflası istenmiş şirketin bu durumdan nasıl kurtarılacağını öngören tedbirler içeren, objektif ve somut verilere dayanan bir mali projedir. İyileştirme projesinin genel olarak mali ve yönetsel tedbirleri içermesi gerekir. Mali tedbirler Şirketin borca batıklıktan çıkmasını yani bilançosunda aktifinin pasifini karşılar hale gelmesini sağlayacak, doğrudan veya dolaylı olarak para girişini öngören tedbirlerdir. Yeni ortak bulunması, ortakların şahsi mal varlıklarını satması veya şirketin yüksek kâr marjlı ürünlere yönelmesi gibi. Yönetsel tedbirler ise dolaylı olarak şirkete katkı sağlayacak olan ve şirketin iyileşmesini sağlayacak muhasebe, finansman veya insan kaynakları yönetimi ile ilgili tedbirlerdir. Yönetsel tedbirler şirketin iyileşmesini dolaylı olarak sağlayan tedbirlerdir. Bu kapsamda çalışmada söz konusu bu tedbirler ayrıntılı olarak açıklanmıştır.

Abstract (English)

It is inevitable for the capital companies and cooperatives in Turkey to go bankrupt in case the assets of the company are insufficient to meet the obligations. However, the law enacted in 2004 has enabled the bankruptcy to be postponed. The company requesting the adjournment of bankruptcy should not only fulfill the legal requirements but also present the court a convincing and serious improvement project. The main objective of this study is to discuss how to prepare such a plan from the point of view of business manager. The improvement project is a financial project based on objective and solid data which contains precautionary measures envisaged to rescue the company. In general the project should incorporate financial and administrative measures. Financial measures include direct and indirect cash inflows from sources like finding new partners, selling personal assets of existing partners and focusing on high profit margin products to ensure that the assets can cover the liabilities. The administrative measures in the field of accounting, finance and human resources contribute to the healing process indirectly. This paper explains the financial and administrative measures in detail.

Keywords: Improvement project, Postponement of bankruptcy, Bankruptcy, Improvement hope, Insolvency

JEL Classification: K22, M00

https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text