The Effect of Corporate Governance on the Cost of Debt: Evidence from Borsa İstanbul

Makale Bilgileri
Dergi: Business and Economics Research Journal
Makalenin Başlığı: Kurumsal Yönetimin Borç Maliyetine Etkisi: Borsa İstanbul’da Bir Uygulama
Yazar(lar): Gökhan Özer, İlhan Çam, Sedat Çerez
Cilt: 14
Sayı: 2
Yıl: 2023
Sayfa: 217-226
ISSN: 2619-9491
DOI Numarası: 10.20409/berj.2023.412
Öz
Kurumsal yönetim uygulamalarının kalitesi, paydaşların haklarının korunduğuna dair bir güvence vermekte, vekâlet problemleri ve bilgi asimetrisinden kaynaklı maliyetleri azaltmakta ve firma faaliyetleri ile ilgili izleme ve denetim fonksiyonlarını güçlendirmektedir. Bu çalışmada iyi kurumsal yönetim uygulamalarının risk primlerini azaltarak borçlanma maliyetlerini düşürüp düşürmediği sorusuna cevap aranmıştır. Bu çerçevede, 2007 – 2019 yılları arasında Borsa İstanbul’da işlem gören 29 firmanın kurumsal yönetim derecelendirme notları ile borçlanma maliyetleri arasındaki ilişki araştırılmıştır. Panel veri tahmin modeli test sonuçlarına göre, tesadüfi etkiler panel veri analiz yöntemi tercih edilmiştir. Analiz sonuçlarında, borç maliyeti değişkeninin katsayısı istatistiksel olarak anlamlı ve negatif olarak elde edilmiştir. Buna göre, işletmelerin kurumsal yönetim derecelendirme notlarının yükselmesi borç maliyetleri üzerinde azaltıcı bir etkiye neden olmaktadır. Sonuç olarak, kurumsal yönetimin güçlendirilmesine yönelik yapılacak yatırımlar borçlanma maliyetlerini azaltarak, firmaların kâr marjlarının artmasına, nakit akışlarının güçlenerek finansal esnekliklerinin artmasına ve daha iyi bir finansal duruma sahip olmalarına yardımcı olabilir ve böylelikle firmaların uzun vadeli büyümesine ve sürdürülebilirliğine katkıda bulunabilir.

Anahtar Kelimeler: Kurumsal Yönetim, Borç Maliyeti, Finansmana Erişim, Panel Veri Analizi, Borsa İstanbul

JEL Sınıflandırması: G34, G32, C23

https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text