Six Sigma and Implementations of Six Sigma in Finance Sector

Article Information

Journal: Business and Economics Research Journal

Title of Article: Altı Sigma ve Finans Sektöründe Altı Sigma Uygulamaları
[Six Sigma and Implementations of Six Sigma in Finance Sector]

Author(s): Gokhan Senol, Adem Anbar

Volume: 1

Number: 2

Year: 1

Page: 73-86

ISSN: 1309-2448

Abstract (Turkish)

Kalite, rekabet avantajı elde etmek için gerekli temel faktörlerden biridir. Altı sigma yaklaşımı kaliteyi iyileştirmek amacıyla son yıllarda kullanımı giderek artan bir işletme stratejisidir. Bir üretim firması tarafından geliştirilmesine ve birçok üretim işletmesinde başarıyla uygulanmasına karşın, hizmet hizmetleri maliyetleri düşürmek, hizmet kalitesini iyileştirmek, müşteri memnuniyetini ve karlılığı artırmak için altı sigmayı kullanmaya başlamışlardır. Bu çalışmada, altı sigma yaklaşımı, finans sektörü açısından ele alınmış ve finans sektöründeki altı sigma uygulamaları değerlendirilmiştir.

Abstract (English)

Quality is a one of the critical factors for achieving competitive advantage. Six sigma approach is a business strategy which usage has increased gradually in last years for quality improvement initiative. Although six sigma established by a manufacturing firm and it has been successfully implemented in many manufacturing firms, service firms have began to use six sigma for reducing cost, enhanced quality of service, increasing customer satisfaction and profitability. In this paper, six sigma was examined in terms of finance sector and applications of six sigma within the finance sector were evaluated.

Keywords: Quality, Six sigma, Service sector, Finance sector, Six sigma applications in finance sector

JEL Classification: G20, L20

https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text