OECD Ülkelerinin Rekabet Gücünü Açıklayıcı Kurumsal ve Karma Modeller

Makale Bilgileri

Dergi:
İşletme ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi
Makalenin Başlığı: OECD Ülkelerinin Rekabet Gücünü Açıklayıcı Kurumsal ve Karma Modeller
Yazar(lar): Mustafa Akal, Ali Kabasakal, Seyit M. Gokmenoglu
Cilt: 3
Sayı: 1
Yıl: 2012
Sayfa: 109-130
ISSN: 1309-2448
Özet

Bu çalışmanın amacı OECD ülkelerinin rekabet gücünü kurumsal ve karma modeller geliştirerek açıklamaktır. Modellerde 2008 küresel krizin etkilerinden kaçınmak maksadıyla 2007 yılına ait veriler kullanılmıştır. Tahminler sonucunda, bazı kuruluşlar tarafından ülkelerin kurumsal, politik ve sosyo-ekonomik yapılarını ortaya koymak maksadıyla oluşturulan göstergeleri dikkate alarak geliştirilen kurumsal modellerin işlevsel olduğu bulunmuştur. WEF rekabet gücü göstergesine dayalı kurumsal modellerin rekabet gücünü %47 ila %56 arası, IMD rekabet gücü göstergesine dayalı kurumsal modellerin rekabet gücünü %74 ila %84 arasında açıkladığı bulunmuştur. Teorik değişkenlerin de ilave edilerek kurulan karma modeller, kurumsal modellerin açıklama gücünü artırmış, karma modellerin rekabeti açıklayıcı gücü %63 ila %90 arasında olduğu bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: Rekabet gücü, OECD, çoklu regresyon, kurumsal modeller, karma modeller

JEL Sınıflandırması: C21, C51, D24, O50

https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text