Harca-Vergilendir veya Vergilendir-Harca: Türkiye Üzerine Ampirik Bir Araştırma

Makale Bilgileri
Dergi:İşletme ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi
Makalenin Başlığı:Harca-Vergilendir veya Vergilendir-Harca: Türkiye Üzerine Ampirik Bir Araştırma
Yazar(lar):Haşim Akça, Cevat Bilgin
Cilt:4
Sayı:1
Yıl:2013
Sayfa:143-157
ISSN:1309-2448
Özet

Genellikle denk olması gereken bütçe, ülkelerin içinde bulunduğu ekonomik koşullara göre çoğunlukla açık bütçe şeklinde hazırlanır. Ülkeler bazen ekonomik büyüme amaçlı olarak açık bütçe politikası izlerler. Ancak, izlenen politikalar sürdürülemez boyutlara ulaştığında ülkenin ekonomik krizle karşı karşıya kalması kaçınılmaz olur. Vergi gelirleri ile kamu harcamaları artışı arasında bir nedensellik ilişkisi vardır. Bu ilişki vergilendir-harca veya harca-vergilendir şeklinde olduğu gibi aynı zamanda her iki aracın birlikte değiştirilmesi şeklinde gerçekleşebilir. Bu çalışmada Türkiye üzerine bir inceleme yapılmıştır. Yapılan bu çalışmada 1924 -2009 yıllarına ait veriler çerçevesinde Türkiye için önce vergi gelirlerinin toplanması daha sonra kamu harcamaları programının yapılması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Vergilendir-harca, Harca-vergilendir, Mali senkronizasyon, Koentegrasyon

JEL Sınıflandırması: C22, H69, H72

https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text

Halfera