Dondurulmuş Gıda Lojistiğinde Maliyet Bilgisinin Kullanımı

Makale Bilgileri
Dergi: Business and Economics Research Journal
Makalenin Başlığı: Dondurulmuş Gıda Lojistiğinde Maliyet Bilgisinin Kullanımı
Yazar(lar): Mustafa Gürol Durak, İdil Ünverdi
Cilt: 5
Sayı: 4
Yıl: 2014
Sayfa: 19-41
ISSN: 1309-2448
Özet
Değişik özelliklerdeki pek çok ürünün değişik konumlara taşınması uzmanlaşma gerektiren bir faaliyettir. Bu açıdan, lojistik sektörü ekonomik faaliyetlerin verimli bir şekilde yerine getirilebilmesi için oldukça önemli bir rol üstlenmektedir. Hali hazırda karmaşık bir yapıya sahip olan lojistik işlemlerinin verimsiz bir şekilde yönetilmesi durumunda, işletme operasyonları da verimsiz hale gelmektedir. Bu bağlamda, ilk bakışta ek bir maliyet unsuru olarak görülen üçüncü parti lojistik hizmetinin, aslında maliyetin azaltılması açısından başvurulabilecek alternatiflerden birisi olarak kullanılmasının mümkün olduğu da savunulabilmektedir. Çalışmada söz konusu değerlendirmenin yapılabilmesi açısından dondurulmuş gıda taşımacılığı yapan orta ölçekli bir işletmenin faaliyet sonuçları örnek alınmaktadır. Bu işletmenin operasyonel iş akış şeması çerçevesinde gerçekleştirilen lojistik operasyonlarının (mal kabul, depolama, sipariş toplama ve sevkiyat) tüm maliyetleri ortaya koyularak lojistik faaliyetlerin işletmenin kaynaklarıyla yürütülmesi ile dış kaynak kullanımı yöntemine başvurulması alternatifleri ortaya çıkardıkları parasal avantajlar ve dezavantajlar çerçevesinde karşılaştırılmaktadır. Elde edilen sonuçlar, orta ölçekli bir işletmenin lojistik hizmetini dış kaynak kullanımı yaparak daha esnek, daha uygun maliyetli ve daha yüksek müşteri memnuniyeti sağlayarak gerçekleştirebileceğini ortaya koymaktadır.
Anahtar Kelimeler: Lojistik, dondurulmuş gıda, taşımacılık, dış kaynak kullanımı
JEL Sınıflandırması: M49, R42, L91

https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text