Development of Food Retailing and Factors Affecting the Competition in Food Retailing

Article Information

Journal: Business and Economics Research Journal

Title of Article: Gıda Perakendeciliğinin Gelişimi ve Gıda Perakendeciliğinde Rekabeti Etkileyen Unsurlar
[Development of Food Retailing and Factors Affecting the Competition in Food Retailing]

Author(s): Serkan Kilic, Gokhan Senol

Volume: 1

Number: 2

Year: 1

Page: 45-62

ISSN: 1309-2448

Abstract (Turkish)

Perakendecilik, tüketicilere geniş çeşitlilikte ürün ve hizmetler sunan dinamik ve karmaşık bir sektördür. Bünyesinde değişik türdeki işletmeleri içeren bu sektör tedarik zinciri içerisinde önemli bir konuma sahiptir. Gıda perakendeciliği de perakendecilik sektörü içerisinde büyük bir potansiyele sahiptir. Diğer yandan, gıda perakendeciliğinde yoğun bir rekabet yaşanmaktadır. Rekabetçi bir pazarda yer alan gıda perakendecileri de coğrafik konum, ürün seçimi ve çeşidi, sunulan hizmet kalitesi ve fiyat seçenekleri ile rakipleri karşısında rekabet avantajı sağlamaya çalışmaktadırlar. Ayrıca gıda perakendecileri, kendilerine ait olan markalı ürünleri geliştirmeye de yönelmektedirler. Bu çalışmanın amacı, gıda perakendeciliğinin gelişimini, rekabet yapısını ve bu yapıyı etkileyen temel unsurları incelemektir.

Abstract (English)

Retailing is a dynamic and complex sector that offers wide range of products and services to consumers. This sector which includes different types of enterprises, has an important position within the supply chain. Food retailing has also a big potential within retailing sector. On the other hand, an intensive competition exists in food retailing. Taking place in the competitive market, food retailers attempt to gain a competitive advantage against their rivals with their geographic location, product selection and type, offered service quality and pricing alternatives. Additionally, food retailers also incline to develop their own branded products. The purpose of this study is to examine the development of food retailing sector, competitive structure and the main factors affecting this structure.

Keywords: Retailing, Food retailing, Competition, Competition in food retailing

JEL Classification: M31, L66, L81

https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text