Çevreci Bir Yaklaşım: Yeşil Tasarım

Makale Bilgileri

Dergi: İşletme ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi
Makalenin Başlığı:
Çevreci Bir Yaklaşım: Yeşil Tasarım
[
An Environmentalist Approach: Green Design]
Yazar(lar):
Gülay Coşkun Kasap, Deniz Peker
Cilt:
2
Sayı:
2
Yıl:
2011
Sayfa:
101 – 116
ISSN:
1309-2448

Özet

Bir ürün; tasarım aşamasından, ömrünü tamamlayarak imha edilmesi aşamasına kadar tüm yaşam dönemi boyunca çevreyle etkileşim içindedir ve her ürün, yaşam döneminin farklı aşamalarında farklı çevresel etkiler yaratmaktadır. Dolayısıyla bir ürünün çevresel etkilerinin azaltılması, sadece üretim süreci sonrası oluşan atığa odaklanılarak giderilmesi mümkün değildir. Bunun için üründe kullanılacak hammaddeden üretim sürecinde meydana gelen atıklara, kullanılan ambalajlardan ömrü sona eren ürünlerin geri kazanımına kadar ürünün tüm yaşam döneminin dikkate alındığı bütünsel ve proaktif bir yaklaşımın benimsenmesi gerekmektedir. Bu ise ürün ve süreç tasarımı ile çevresel konuların bütünleştirilmesini sağlayan “Yeşil Tasarım” ile mümkün olacaktır.

Anahtar Kelimeler:Yaşam dönemi için tasarım, Yeşil tasarım, Çevre için tasarım, Eko-tasarım

JEL Sınıflandırması: L60, M11

https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text

Halfera