Alti Sigma Yönteminin Bir Enerji Santralinde Uygulanması

Makale Bilgileri
Dergi:İşletme ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi
Makalenin Başlığı:Alti Sigma Yönteminin Bir Enerji Santralinde Uygulanması
Yazar(lar):Zumrut Ecevit Sati, Koray Gulay
Cilt:3
Sayı:4
Yıl:2012
Sayfa:143-163
ISSN:1309-2448
Özet

Son yıllarda dünyadaki birçok lider kuruluşun uygulamakta olduğu süreç iyileştirme tekniği olarak bilinen Altı Sigma, üretimden personel yönetimine, finanstan pazarlamaya, şirketlerin her türlü sürecini daha verimli hale getirerek karlılıklarını arttırmalarına ve büyümelerine yardımcı olan bir yaklaşım olarak kullanılmaktadır. İşletmeler her geçen gün farklılaşan, yeni teknoloji ve rekabetle karşılaşılan küresel pazarlarda kendilerini sürekli geliştirmek ve çalışmalarını sürekli iyileştirmek zorundadırlar. Bu çalışmada, işletmelerin sürekli gelişmesine rehberlik etmeyi amaçlayan Altı Sigma yönetim felsefesi tanıtılmakta ve Türkiye’nin önemli enerji firmaları arasında yer alan Enerjisa enerji santralindeki uygulama örneği incelenmektedir. Enerji santralinde buhar üretimi kayıplarına yol açan nedenlerin bulunması, üretimi etkileyen bu faktörlerin iyileştirilmesi ve verilerin istatistiksel yöntemlerle analizi ile Altı Sigma proje hedefine nasıl ulaşıldığı ortaya konulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Altı Sigma, Kalite, DMAIC

JEL Sınıflandırması: L21, M10

https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text

Halfera