Yeni Ürün Geliştirme Sürecinde Maliyet Yönetimi

Makale Bilgileri
Dergi: İşletme ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi
Makalenin Başlığı: Yeni Ürün Geliştirme Sürecinde Maliyet Yönetimi
Yazar(lar): Sait Y. Kaygusuz
Cilt: 2
Sayı: 4
Yıl: 2011
Sayfa: 19-36
ISSN: 1309-2448
Özet

Yeni ürün geliştirme, bir işletmenin faaliyetlerinde devamlılığı sağlamak açısından önemli bir konudur. Yeni ürünün pazara sürülmesi kararı, yeni ürünün maliyetine bağlı olarak verilmelidir. Özellikle, ürünün tasarım aşamasında tahmin edilen maliyeti, verilecek kararda etkili olmaktadır. Bu nedenle maliyet hesaplama ve yönetimine tasarım aşamasından başlanmalı ve ürünün ömrü süresince sürdürülmelidir. Hedef maliyet yöntemi, yeni ürünlerin tasarım aşamasında maliyetinin hesaplanmasında ve yönetiminde kullanılan bir maliyet yönetim aracıdır. Bu makalede, yeni ürün geliştirme süreci ve bu süreçte maliyetlerin nasıl hesaplanacağı incelenmektedir.

Anahtar Kelimeler: Yeni Ürün Geliştirme Süreci, Hedef Maliyet Yöntemi

JEL Sınıflandırması: M30, M41

https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text

Halfera