Yeni Kurumsal İktisat Geleneğinde İşlem Maliyeti Teorisinin Rolü ve Son Gelişmeler

Makale Bilgileri
Dergi:İşletme ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi
Makalenin Başlığı: Yeni Kurumsal İktisat Geleneğinde İşlem Maliyeti Teorisinin Rolü ve Son Gelişmeler
Yazar(lar): Tuğba Gürçaylılar-Yenidoğan
Cilt:4
Sayı:2
Yıl:2013
Sayfa: 109-134
ISSN:1309-2448
Özet

Bu çalışma, örgütlerin alternatif yönetişim biçimleri arasında seçim yapmalarına neden olan işlem maliyeti faktörlerinin açıklamalarına yer vermekte ve gereksinim duyulan araştırma alanlarını tanımlamayı amaçlamaktadır. Yeni kurumsal ekonomi geleneğinde işlem maliyeti yaklaşımının rolü üzerine bir tartışmayla başlayan bu çalışma, işlem maliyeti teorisine dayanan kavramsal modellerin yönetişim meselesini açıklama konusundaki yeterliliğini eleştirel bir bakış açısıyla işlemektedir. Yönetişim seçimi üzerine süregelen ampirik araştırma, işlem maliyeti teorisine ek olarak kaynak temelli bakış açısı ve ilişkisel yönetişim bakış açısı gibi alternatif teorilerin varsayımlarıyla desteklenen bulgular sunmaktadır. Bağlantılı olarak, bu çalışma gelecekte ampirik araştırmaların odağını oluşturacak muhtemel konulara yer vererek son bulur.

Anahtar Kelimeler: İşlem maliyeti teorisi, yönetişim seçimi, yönetişim meseleleri, ampirik literatür

JEL Sınıflandırması: L14, A12

https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text