Women in the Turkish Firms in the Globalization Process

Article Information

Journal: Business and Economics Research Journal

Title of Article: Women in the Turkish Firms in the Globalization Process
[Küreselleşme Sürecinde Türk İşletmelerinde Kadın]

Author(s): Meltem Ince

Volume: 1

Number: 1

Year: 1

Page: 55-68

ISSN: 1309-2448

Abstract (English)

There has been a great acceleration in globalization; therefore it includes widening the social, cultural and political rules, norms and moderations. Different parts of the world gain these reforms for their economic well-beings, social and political structures, to solve their socio-economic problems and to promote economic activities in countries all around the world. In this respect, globalization is captured by capital flows, foreign investment, transnational enterprises, migration, and increasing mobility of labor including women. Because women are the largest growing part and they are getting a very high share from the economic globalization that necessitate skilled and educated labor. So women increase either their space in organizations or open enterprises for themselves. In this paper, it is showed clearly that globalization has both negative and positive impacts on women in Turkey, but it has more affirmative effect to find jobs they deserve in global market. Women in management at global level in Turkey proceed more compared to past years.

Abstract (Turkish)

Küreselleşme sürecinde büyük bir hızlanma yaşanmaktadır; bu bakımdan sosyal, kültürel ve politik kurallar, normlar ve ölçüler genişletilmekte, değiştirilmektedir. Dünyanın farklı alanları ekonomik refahı, sosyal ve politik yapıları, sosyo-ekonomik problemleri çözmeyi ve ülkelerde ki ekonomik aktiviteleri ilerletmek için dünyanın hemen hemen her yerinde bu reformlar sağlanmaya çalışılmaktadır. Bu açıdan, küreselleşme sermaye akışkanlığından, yabancı sermayeden, ulusal sınırlar içindeki girişimcilik, göç ve kadınları da içeren artan emek hareketliliğinden etkilenmektedir. Kadınlar en çok gelişen taraf olduğundan dolayı yetenekli ve eğitimli emek gerektiren ekonomik küreselleşmeden yüksek oranda pay almaktadırlar. Böylece kadınlar hem organizasyonlarda ki yerlerini arttırmakta hem de kendileri için işletme açabilmektedir. Bu makalede küreselleşmenin Türkiye’de ki kadınlar üzerinde oluşturduğu negatif ve pozitif etkileri açıkça belirtilmektedir, fakat küresel pazarda hak ettikleri işleri bulmaları açısından olumlu etkileri daha ağır basmaktadır. Türkiye’de global düzeyde yönetimde bulunan kadınların sayısı geçmiş yıllara kıyasla hızla artmaktadır.

Keywords: Management, Globalization, Women, Enterprises, Women managers

JEL Classification: I21, J12, J16, M54, O52

https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text