Üniversite Son Sınıf Öğrencilerinin İş Seçim Kriterlerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma

Makale Bilgileri
Dergi: İşletme ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi
Makalenin Başlığı: Üniversite Son Sınıf Öğrencilerinin İş Seçim Kriterlerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma
Yazar(lar): Oya Korkmaz, Nüket Kırcı Çevik
Cilt: 5
Sayı: 13
Yıl: 2014
Sayfa: 167-186
ISSN: 1309-2448
Özet
Bu çalışma öğrencilerin iş seçiminde etkili olan kriterleri, bu kriterlerin öğrencilerin demografik özellikleri itibariyle değişip değişmediğini ve iş seçiminde etkili olan bu kriterlerin kendi aralarında bir ilişki olup olmadığını araştırmaktadır. Elde edilen bulgulara göre; öğrencilerin meslek seçimini etkileyen en önemli kriter, “iyi ücret politikasına sahip bir işyerinde çalışma kriteri”dir. Bu kriterin ardından sırasıyla, “kariyer fırsatları sunan bir işyerinde çalışma”, “iyi bir çalışma ortamına sahip bir işyerinde çalışma”, “iş güvenliğine sahip bir işyerinde çalışma”,” yabancı ülkelerle sıkı ilişki içinde olan bir işyerinde çalışma” ve “güncel araç ve gereçlere sahip bir işyerinde çalışma” kriterleri gelmektedir. Yapılan analizler sonucunda bu sıralamanın öğrencilerin demografik özelliklerine göre değiştiği ve çalışmada dikkate alınan iş seçim kriterleri arasında korelasyonlar olduğu belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: İş seçim kriteri, kişi iş uyumu, stratejik insan kaynakları, kariyer yönetimi, frekans analizi
JEL Sınıflandırması: J21, J23, J24, J31

https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text