Uluslararası İnsan Kaynakları Yönetimi Alanındaki Güncel Eğilimlerin Stratejik Yaklaşımlar ve Bölgesel Modeller Açısından Değerlendirilmesi: 1998-2008 Kesitinde Bir İnceleme

Makale Bilgileri
Dergi: İşletme ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi
Makalenin Başlığı: Uluslararası İnsan Kaynakları Yönetimi Alanındaki Güncel Eğilimlerin Stratejik Yaklaşımlar ve Bölgesel Modeller Açısından Değerlendirilmesi: 1998-2008 Kesitinde Bir İnceleme
Yazar(lar): Nuray Yapici-Akar, Onur Dirlik, Aslihan Kiymalioglu, Ozlem Yurtseven, Huseyin Boz
Cilt: 2
Sayı: 4
Yıl: 2011
Sayfa: 97-113
ISSN: 1309-2448
Özet

Küreselleşme sürecinde etki gösteren durumsal faktörler, işletmelerin faaliyet alanları ile rekabet şekillerini değiştirmekte; örgütsel yapı ve uygulamalar ile yönetim anlayışlarını dönüştürmektedir. Bu çalışmada, söz konusu gelişmelerin insan kaynakları yönetimi üzerindeki yansımalarından yola çıkılarak, uluslararası bağlamda alandaki güncel eğilimlerin saptanması ve stratejik yaklaşımlar ile bölgesel modeller açısından değerlendirmelerde bulunulması amaçlanmıştır. Bu kapsamda, 1998-2008 dönem aralığı ele alınarak, Sosyal Bilimler Atıf İndeksi’nde taranan ve isminde “insan”, “personel” ya da “işgücü” kelimeleri geçen temel insan kaynakları yönetimi periyodikleri tespit edilmiştir. Araştırma sorusu çerçevesinde yapılan değerlendirmeler ışığında, belirlenen periyodikler arasında Avrupa ülkeleri örneklerine en fazla rastlanan “International Journal of Human Resource Management” ve “Personnel Review” dergileri üzerinden yazın taraması gerçekleştirilmiştir. Bu bağlamın ele alınmasında, insan kaynakları yönetiminin doğuşuna ev sahipliği yapan Avrupa’nın, alanın gelişimine ve yayılımına ev sahipliği yapan Amerika’ya kıyasla araştırmacıların ülkelerine coğrafi olarak daha yakın olması da etkili olmuştur. Sonuçta, alandaki güncel eğilimlerin “insan kaynakları yönetimi uygulama ve fonksiyonları” ile “yeni istihdam biçimleri” üzerinde yoğunlaştığı saptanmıştır. Ayrıca küresel koşulların, bölgesel işletme uygulamaları üzerinde eşbiçimlilik yarattığı tespit edilmiştir. Bu noktada, Amerikan modelinin Avrupa’da da etkili olduğu ve bu nedenle insan kaynakları yönetimi açısından Avrupa’ya özgü tek bir modelin olmadığı görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Uluslararası insan kaynakları yönetimi, güncel eğilimler, stratejik insan kaynakları yönetimi yaklaşımları, Avrupa modeli, Amerika modeli

JEL Sınıflandırması: M12, O15

https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text

Halfera