Türkiye’deki En Büyük 1000 Sanayi İşletmesinin Karlılık Analizi

Makale Bilgileri
Dergi:İşletme ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi
Makalenin Başlığı: Türkiye’deki En Büyük 1000 Sanayi İşletmesinin Karlılık Analizi
Yazar(lar): H. Aydın Okuyan
Cilt:4
Sayı:2
Yıl:2013
Sayfa: 23-36
ISSN:1309-2448
Özet

Bu çalışmanın amacı Türkiye’deki sanayi işletmelerinde karlılığı etkileyen unsurların ortaya konulmasıdır. Karı etkileyen unsurların belirlenmesi şirketlerin daha verimli çalışarak karlarını daha kolay kontrol etmelerini sağlayabilmektedir. Bu amaçla İstanbul Sanayi Odası tarafından her yıl belirlenen 500 büyük ve ikinci 500 büyük sanayi işletmesi veri seti olarak seçilmiştir. 1000 işletmeye ait 1993 – 2010 arasındaki yıllık panel veriler analize tabi tutulmuştur. Sonuç olarak karlılık oranı ile borçlanma ve büyüklük arasında negatif, işgücü verimliliği ve ihracat düzeyi arasında pozitif bir ilişki olduğu ortaya konulmuştur. Ayrıca yabancı ortaklı şirketlerin yerli şirketlere oranla, özel şirketlerin ise kamu şirketlerine oranla daha karlı olduğu tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Karlılık, Panel Modeller

JEL Sınıflandırması: G32,C23

https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text