Türkiye’deki Bölgelerin Lojistik Performanslarının Bütünleştirilmiş AHS ve TOPSIS Yöntemiyle Değerlendirilmesi

Makale Bilgileri
Dergi: İşletme ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi
Makalenin Başlığı: Türkiye’deki Bölgelerin Lojistik Performanslarının Bütünleştirilmiş AHS ve TOPSIS Yöntemiyle Değerlendirilmesi
Yazar(lar): Ramazan Eyüp Gergin, Birdoğan Baki
Cilt: 6
Sayı: 4
Yıl: 2015
Sayfa: 115-135
ISSN: 1309-2448
Öz
Ülkelerin/Bölgelerin/İllerin lojistik performansının değerlendirilmesi ve bu değerlendirmelere göre gerekli iyileştirmelerin yapılması büyük önem arz etmektedir. Bu çalışmada Türkiye’deki bölgelerin lojistik performanslarına göre değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla, lojistik performansın belirleyicisi olarak seçilen kriterlerin ağırlıkları Analitik Hiyerarşi Süreci yöntemiyle tespit edilmiştir. Daha sonra, TOPSIS yöntemi ile Türkiye’deki bölgelerin lojistik performansları sıralanmıştır. Elde edilen genel sonuçlara göre bölgelerin sıralaması Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz, İç Anadolu, Güney Doğu Anadolu ve Doğu Anadolu olarak tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Lojistik performans, Türkiye’deki bölgeler, AHS, TOPSIS, çok kriterli karar verme
JEL Sınıflandırması: C61, L91, R40

https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text

Halfera