Türkiye’de Yatırımcıların Öngörü Performanslarının Rassal Yürüyüş Modeli Çerçevesinde Analizi

Makale Bilgileri
Dergi: İşletme ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi
Makalenin Başlığı: Türkiye’de Yatırımcıların Öngörü Performanslarının
Rassal Yürüyüş Modeli Çerçevesinde Analizi
Yazar(lar): Banu Tanrıöver, Duygu Arslantürk Çöllü
Cilt: 6
Sayı: 2
Yıl: 2015
Sayfa: 127-139
ISSN: 1309-2448
Öz
Bu çalışmada BIST-100 endeksine ilişkin fiyat hareketlerinin rassal yürüyüş modeli çerçevesinde zayıf formda etkinliğinin sınanması ve bu yolla Türkiye’deki hisse senedi piyasasındaki yatırımcıların öngörü performanslarının değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Türkiye’deki 1990:01-2014:06 dönemine ait hisse senedi fiyat hareketlerinin ve yatırımcı beklentilerinin rassal yürüyüş izleyip izlemediğinin belirlenerek, hisse senedi piyasasındaki yatırımcıların normalin üzerinde kar elde edebilmelerinin mümkün olup olmadığı ortaya konulmuştur. Bu amaçla öncelikle BIST-100 endeksine ilişkin fiyat hareketleri değişkeninin rassallığı Ljung-Box ve LM analizleri yardımıyla test edilmiştir. Rassal yürüyüşün ikinci varsayımı olan yatırımcı beklentilerinin ve piyasaya giren her bir bilginin rassallığı ise BDS testi ile analiz edilmiştir. Türk sermaye piyasasındaki yatırımcıların geçmiş dönemdeki fiyat hareketlerini kullanarak geleceğe yönelik öngörü yapmalarının mümkün olduğu, yatırımcıların piyasaya girmesi muhtemel olan bilgiye önceden sahip olabildiği ve bu bilgiye göre yatırım kararı alarak ortalamanın üzerinde bir getiri elde edebildiği yönünde bulgulara ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Rassal yürüyüş modeli, zayıf formda piyasa etkinliği, otokorelasyon analizi, BDS testi
JEL Sınıflandırması: C12, C22, C58, G14

https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text

Halfera