Türkiye’de Sosyal Güvenlik Politikalarının Sürdürülebilirliği: Çoklu Yapısal Kırılmalı Eşbütünleşme Analizi

Makale Bilgileri
Dergi: İşletme ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi
Makalenin Başlığı: Türkiye’de Sosyal Güvenlik Politikalarının Sürdürülebilirliği: Çoklu Yapısal Kırılmalı Eşbütünleşme Analizi
Yazar(lar): Halim Tatlı, İsmet Göçer
Cilt: 6
Sayı: 3
Yıl: 2015
Sayfa: 87-111
ISSN: 1309-2448
Öz
Bu çalışmada Türkiye’de sosyal güvenlik politikalarının sürdürülebilirliği, 1989-2013 döneminin yıllık verileri ve 2007:M01-2014:M05 döneminin aylık verileri kullanılarak, Carrion-i-Silvstre vd. (2009) çoklu yapısal kırılmalı birim kök testi ve Maki (2012) çoklu yapısal kırılmalı eşbütünleşme testi yardımıyla incelenmiş ve seriler arasında eşbütünleşme ilişkisinin var olduğu bulgusuna ulaşılmıştır. Seriler arasındaki uzun dönem eşbütünleşme katsayıları FMOLS yöntemiyle tahmin edilmiş ve Türkiye’de sosyal güvenlik politikalarının, zayıf formda sürdürülebilir olduğu bulgusuna ulaşılmıştır. Sosyal güvenlik harcamalarının, 1989-2013 döneminde yaklaşık %70’inin, 2007-2014 döneminde ise ortalama %78’inin sosyal güvenlik kurumu gelirleri ile karşılanabildiği bulgusuna ulaşılmıştır. Son yıllarda sosyal güvenlik sisteminin sürdürülebilirliğinde az da olsa bir iyileşmenin var olduğu görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Sosyal güvenlik sistemi, sürdürülebilirlik, çoklu yapısal kırılmalı analiz
JEL Sınıflandırması: H55, I18, P23

https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text