Türkiye’de Petrol Tüketimi İle Reel GSYİH Arasındaki Uzun Dönem İlişkinin Johansen Eş-Bütünleşme Yöntemi İle Analiz Edilmesi

Makale Bilgileri

Dergi:İşletme ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi

Makalenin Başlığı: Türkiye’de Petrol Tüketimi İle Reel GSYİH Arasındaki Uzun Dönem İlişkinin Johansen Eş-Bütünleşme Yöntemi İle Analiz Edilmesi

Yazar(lar): Reşat Ceylan, Seda Başer

Cilt:5

Sayı:2

Yıl:2014

Sayfa: 47-60

ISSN:1309-2448

Özet

Bu çalışmanın temel amacı 1965-2011 döneminde Türkiye’de petrol tüketimi ile reel GSYİH arasında uzun dönemli bir ilişki olup olmadığını ortaya koymak ve ilişkinin olması halinde bu ilişkinin yönünü belirlemektedir. Bu amaçla, analizde Johansen-Juselius (1990) eş-bütünleşme yöntemi ile hata düzeltme modeli kullanılmaktadır. Elde edilen bulgulara göre ilgili seriler arasında bir tane eş-bütünleşme ilişkisi vardır. Hata düzeltme mekanizması çalışmaktadır ve ilişkinin yönü petrol tüketiminden reel GSYİH’ye doğrudur. Bu sonuç Türkiye’nin enerji bağımlısı olduğunu göstermesi bakımından önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Eş-Bütünleşme, ekonomik büyüme, petrol tüketimi, hata düzeltme modeli, Türkiye Ekonomisi.

JEL Sınıflandırması: O47, P28, Q43

https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text