Türkiye’de Nairu’yu Etkileyen Kısa ve Uzun Vadeli Etmenler

Makale Bilgileri
Dergi: İşletme ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi
Makalenin Başlığı: Türkiye’de Nairu’yu Etkileyen Kısa ve Uzun Vadeli Etmenler
Yazar(lar): Cem Mehmet Baydur, Bora Süslü
Cilt: 6
Sayı: 1
Yıl: 2015
Sayfa: 43-62
ISSN: 1309-2448
Öz
Bu makalede Nairu modeli, Keynesgil ve Klasik doktrin bakış açılarıyla incelenmiştir. Klasik doktrine göre, teknoloji ve mark-up oranları veri iken, işsizlik düzeyinin denge değerini işçilerin toplam gelirden aldıkları pay belirler, agresif ücret politikaları doğal işsizlik düzeyini arttırır. Nairu’ya göre, enflasyon beklentilerinin doğru olduğu bir ortamda, ücret talebi ile orantılı olarak doğal işsizlik düzeyi belirlenmektedir. Keynesgil doktrinde ise yatırım harcamaları ve talep cephesi ile doğal işsizlik düzeyi açıklanmaktadır. Yatırım harcamalarındaki istikrarsızlık, talep yetersizliği ve düşen verim doğal işsizlik düzeyini Keynesgil doktrin açısından arttırmaktadır. Bu bilgilerin ışığında 2000-2013 yılları arasında Türkiye’de Nairu’yu etkileyen ücret, büyüme, yatırım v.b. değişkenlerin gelişimleri incelenmiş, doğal işsizliğin gelişimi Klasik ve Keynesgil doktrinler açısından değerlendirilmiştir. Sonuç olarak, Türkiye’de işsizliği etkileyen unsurun toplam talep yetersizliği olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Nairu, Keynesgil doktrin, klasik doktrin, ARDL
JEL Sınıflandırması: E66, E61, B22

https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text