Türkiye’de Maliyet Yapışkanlığının Geçerliliği: İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (IMKB) Örneğinde Panel Veri Analizi

Makale Bilgileri
Dergi:İşletme ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi
Makalenin Başlığı: Türkiye’de Maliyet Yapışkanlığının Geçerliliği: İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (IMKB) Örneğinde Panel Veri Analizi
Yazar(lar): Muhsin Çelik,Pamukkale Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü [email protected]
Dündar Kök, Pamukkale Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü [email protected]
Cilt:4
Sayı:4
Yıl:2013
Sayfa: 37-48
ISSN:1309-2448
Özet

Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de maliyet yapışkanlığı olgusunun İMKB örneğinde panel veri analizi aracılığıyla test edilmesidir. Çalışma İMKB’de 1995-2011 döneminde kesintisiz olarak işlem gören 119 firmanın toplam 2023 gözlemi kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonucunda, satışlardaki oransal artışın farklı maliyet unsurlarında değişik oranlarda artışa neden olduğu belirlenmiştir. Ancak satışlarda oransal azalışların yaşandığı dönemlerde, satış azalışlarının maliyetler üzerindeki etkisinin, oransal artış döneminde gözlenen değerlere kıyasla daha düşük düzeylerde gerçekleştiği belirlenmiştir. Buna göre örneklem firmalarda satışlarla maliyetler arasındaki ilişkinin doğrusal olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Başka bir deyişle İMKB örneğinde, cari dönem için modellenen maliyet unsurlarının bütünü açısından, ardışık dönemler için ise sadece satışların maliyeti bakımından maliyet yapışkanlığı olgusunun geçerli olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Yönetim Muhasebesi, maliyet davranışı, maliyet asimetrisi, maliyet yapışkanlığı

JEL Sınıflandırması: M41, M49

https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text