Türkiye’de Döviz Kuru-Faiz Oranı ve Borsa Getirisi İlişkisi: Ampirik Bir Analiz

Makale Bilgileri
Dergi: İşletme ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi
Makalenin Başlığı: Türkiye’de Döviz Kuru-Faiz Oranı ve Borsa Getirisi İlişkisi:
Ampirik Bir Analiz
Yazar(lar): Mehmet Şentürk, Engin Dücan
Cilt: 5
Sayı: 3
Yıl: 2014
Sayfa: 67-80
ISSN: 1309-2448
Özet
Bu çalışmada, Türkiye’de 1997:01-2013:05 döneminde faiz oranı ve döviz kuru dinamiklerinin borsa getirisi üzerindeki etkileri geleneksel birim kök testlerinden ADF, PP ve KPSS birim kök testleri, VAR modeline dayalı etki-tepki ve varyans ayrıştırma analizleri ve Granger nedensellik analizi ile incelenmiştir. Buna göre, döviz kuru ve faiz değişkenleri borsa getirisini yaklaşık üç ay negatif etkilemektedir. Burada, borsa getirisi üzerinde faiz, döviz kurundan daha çok etkili olmaktadır. Bir diğer ifade ile faiz oranı ve döviz kuru yükseldikçe, borsa endeksinin getirisi azalmaktadır. Ancak, borsa getirisi, faizdeki değişimlere döviz kuruna nazaran daha duyarlıdır. Ayrıca, döviz kurundan borsa getirisine ve faiz oranından da döviz kuruna doğru tek yönlü nedensellik ilişkisi bulunmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Borsa getirisi, faiz oranı, döviz kuru, VAR, Granger nedensellik
JEL Sınıflandırması: E44, F31

https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text