Türkiye Ekonomisinde İhracat ve Ekonomik Büyüme Arasındaki Nedensellik İlişkisi

Makale Bilgileri
Dergi: Business and Economics Research Journal
Makalenin Başlığı: Türkiye Ekonomisinde İhracat ve Ekonomik Büyüme Arasındaki Nedensellik İlişkisi
Yazar(lar): Suna Korkmaz
Cilt: 5
Sayı: 4
Yıl: 2014
Sayfa: 119-128
ISSN: 1309-2448
Özet
Her ülkenin az ya da çok dış dünya ile ticari anlamda ilişki içinde olduğu bilinmektedir. Açık ekonomilerde ülkeler arasındaki ticaret, ülkelerin gelişmişlik düzeyini etkilemektedir. Bu çalışmada amaç Türkiye’nin yakın geçmişte toplam ihracat ve ekonomik büyüme değişkenleri arasında bir nedensellik ilişkisi olup olmadığını araştırmaktır. İncelenen dönem olarak 1998:01-2013:03 ait çeyrek yıllık veriler kullanılmıştır. Türkiye için yapılan analizde ihracattan büyümeye doğru tek yönlü nedenselliğe rastlanmıştır. Literatür ile uygun olarak ihracata dayalı büyüme hipotezini destekler nitelikte sonuçlar ortaya çıkmıştır.
Anahtar Kelimeler: İhracat, ekonomik büyüme, Granger nedensellik testi
JEL Sınıflandırması: C22, F14, F43

https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text