Türk Sanayi Sektöründe Stratejik Yönetim Yaklaşımları Tercihi: ISO 1000 Firmalarında Bir Araştırma

Makale Bilgileri
Dergi: İşletme ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi
Makalenin Başlığı: Türk Sanayi Sektöründe Stratejik Yönetim Yaklaşımları
Tercihi: ISO 1000 Firmalarında Bir Araştırma
Yazar(lar): Yücel Erol, Ali Rıza İnce, Mehtap Aras
Cilt: 4
Sayı: 3
Yıl: 2013
Sayfa: 75-92
ISSN: 1309-2448
Özet

Endüstride konumlandırma ve çevresel güçlerin etkisini ön plana çıkaran Pozisyon Okulu Yaklaşımı ile firmanın kaynak, kabiliyet ve yeteneklerinin önemini vurgulayan Kaynaklara Dayalı Yaklaşım, stratejik yönetim alanında firmaların performans farklılıklarını açıklayan temel iki yaklaşımdır. Bu temel yaklaşımlardan hangisinin tercih edildiği, stratejik yönetim konularında önemli bir yer işgal etmektedir. Bu araştırmanın amacı Türk sanayi dalında, yöneticilerin dolayısı ile firmaların, stratejik yönetim yaklaşımları konusundaki tercihlerinin ortaya çıkartılması ve yönetici bakış açısından firmalarının başarılarında Pozisyon Okulu Yaklaşımının mı, yoksa Kaynaklara Dayalı Yaklaşımın mı etkili ve baskın olduğunun tespit edilmesidir. Araştırma İstanbul Sanayi Odasının (ISO) yayınlamış olduğu Türkiye’de sanayi sektöründe faaliyet gösteren ilk 500 büyük sanayi kuruluşu ve ikinci 500 büyük sanayi kuruluşu üzerinde yapılmıştır. Elde edilen verilerin analizi sonucunda Türkiye’deki en büyük 1000 sanayi kuruluşun yöneticilerinin dolayısıyla da firmalarının Pozisyon Okulu Yaklaşımını benimsedikleri yönünde sonuçlara ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Stratejik Yönetim, Stratejik Yönetim Yaklaşımları, Pozisyon Okulu Yaklaşımı, Kaynaklara Dayalı Yaklaşım.

JEL Sınıflandırması: D21, D22, M10

https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text