Türk Bankacılık Sektöründe İstihdam Analizi ve İstihdamın Arttırılması Olanakları

Makale Bilgileri

Dergi:
İşletme ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi
Makalenin Başlığı: Türk Bankacılık Sektöründe İstihdam Analizi ve İstihdamın Arttırılması Olanakları
Yazar(lar): Ebubekir Ayan
Cilt: 3
Sayı: 1
Yıl: 2012
Sayfa: 41-57
ISSN: 1309-2448
Özet

Tük bankacılık sektörünün istihdam kapasitesi son yıllarda hızlı bir artış eğilimi içindedir. Ancak gelişmiş ülke bankacılık sektörlerinin istihdam kapasitesiyle kıyaslandığında, Türk bankacılığında istihdam rakamlarının hala son derece düşük olduğu görülmektedir. Kuşkusuz, bir sektörün istihdam üretme gücü, onun büyüklüğüyle doğrudan ilgilidir. Ancak Türkiye örneğinde, bankacılık sektöründeki toplam personel sayısının mevcut büyüklük potansiyelinin bile gerisinde kaldığı gözlemlenmektedir. Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri bankacılık sektörleriyle yapılan nisbi klarşılaştırmalar bunu açıkça göstermektedir. Sektörün aktif büyüklüğünün ve dolayısıyla toplam istihdam hacminin gelişmiş ülkeler düzeyine çıkması ancak uzun vadede gerçekleşebilecek bir hedeftir. Oysa kısa vadede alınacak teşvik mahiyetindeki bazı kamusal önlemlerle, sektördeki istihdamın hızlı bir biçimde arttırılması mümkündür. Sektörün istihdam hacminin en önemli unsuru olan şube sayısının arttırılmasının teşvik edilmesi ve istihdamın niteliğinin daha da yükseltilmesine ilişkin önlemlerin alınması, sadece sektöre değil ülke ekonomisine de önemli katkılar sağlayacaktır.

Anahtar Kelimeler: İstihdam, İş gücü, Aracılık Maliyetleri, Bankacılık Sektörü, Teşvikler
JEL Sınıflandırması: E24, G21, G28

https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text

Halfera