İşyerlerinde Engelli Erişimi: Türkiye Üzerine Bir Araştırma

Makale Bilgileri
Dergi: Business and Economics Research Journal
Makalenin Başlığı: İşyerlerinde Engelli Erişimi: Türkiye Üzerine Bir Araştırma
Yazar(lar): Serpil Kahraman, Cağrı Bulut, Erhan Aydın
Cilt: 10
Sayı: 4
Yıl: 2019
Sayfa: 1005-1013
ISSN: 2619-9491
DOI Numarası: 10.20409/berj.2019.216
Öz
İktisadi kalkınma politikaları, işgücü piyasasında engelli bireylerin entegrasyonunun arttırılması gereğini belirtmektedir. Söz konusu politika aracında, engelli erişilebilirliğinin sağlanması temel koşuldur. Erişilebilirlik kavramı, yalnızca fiziki altyapı erişimini değil aynı zamanda işe erişim, işgücüne katılım ve istihdam sonrasındaki destek araçları, esnek iş modeli, korumalı işyeri gibi politikalar ve makul düzenlemeleri de ifade etmektedir. Çalışma kapsamında, Türkiye’de 20 farklı kamu ve özel sektör kurumlarından engelli bireyleri de kapsayan, işveren ve çalışanlarla birebir görüşmeler yoluyla işyerinde engelli erişilebilirliğine yönelik algı/farkındalık ile mevcut uygulamaların tespiti amaçlanmaktadır. Bulgular, konuya ilişkin bilgi düzeyi yetersizliğinin, erişim ve iletişim yetersizliklerinin engelli erişilebilirliğinin önünde bariyer teşkil ettiğini ortaya koymaktadır.

Anahtar Kelimeler: Engellilik, İstihdam, İşgücü Piyasası

JEL Sınıflandırması: J70, J64

https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Tam Metin