Vergilemenin Mükellefler Üzerindeki Psikolojik Etkileri: Vergiden Kaçınma ve Vergi Kaçırma Üzerine Bir Alan Araştırması

Makale Bilgileri
Dergi: Business and Economics Research Journal
Makalenin Başlığı: Vergilemenin Mükellefler Üzerindeki Psikolojik Etkileri: Vergiden Kaçınma ve Vergi Kaçırma Üzerine Bir Alan Araştırması
Yazar(lar): Özgür Emre Koç
Cilt: 10
Sayı: 4
Yıl: 2019
Sayfa: 1015-1027
ISSN: 2619-9491
DOI Numarası: 10.20409/berj.2019.217
Öz
Vergileme ekonomik olduğu kadar psikolojik ve sosyolojik bir kavramdır. Vergi mükelleflerinin vergi ödemeye katlanma durumlarına göre vergi psikolojisi, bireyden bireye farklılık göstermektedir. Vergi psikolojisinin yarattığı olumsuz etkilerinin başında, vergi mükelleflerinin vergi yükümlülüklerini yerine getirmemesinden kaynaklanan vergi kayıp ve kaçağı olgusu gelmektedir. Vergilerin etkin bir araç olabilmeleri için vergi mükelleflerinin oluşturacağı kayıp ve kaçakların mümkün mertebe düşük olması gerekmektedir. Bu çalışma, Çorum ili genelinde vergi mükelleflerinin, vergi kayıp kaçaklarının oluşmasında etken olan değerleri tespit amacıyla hazırlanmıştır. Çalışmada mükelleflerle yüz yüze görüşme yöntemiyle elde edilen bulgulara yer verilmiştir. Yapılan analiz sonucunda elde edilen bulgulara göre; vergi mükelleflerini vergi kaçırma ve vergiden kaçınma davranışlarına sevk eden ana etkenin vergi oranlarındaki artışa bağlı olarak artan vergi yükleri olduğunu ifade edebiliriz. Ayrıca, vergi yükü haricinde vergi denetimlerinin ve cezalarının yetersizliğinin mükellefleri vergi kayıp ve kaçaklarına yönlendirdiğini gerçeği de çalışma sonucunda elde edilen bulgulardan diğeridir. Analiz sonucunda ulaşılan veriler literatürü destekler mahiyettedir.

Anahtar Kelimeler: Vergi Kaçırma, Vergiden Kaçınma, Vergi Psikolojisi, Mükellef Bakışı, Çorum

JEL Sınıflandırması: H20, H26, H29

https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Tam Metin