Hakem Değerlendirme Süreci

Hakem Değerlendirme Süreci

Hakem değerlendirme sürecinin amacı nitelikli ve özgün bilimsel çalışmaların yayınlanmasını sağlamaktır. Business and Economics Research Journal’da yayımlanan bütün makaleler hakemli olup, yayımlanması amacıyla gönderilen her makale aşağıda ifade edilen hakem değerlendirme sürecinden geçmektedir.

Ön Değerlendirme

Dergiye gönderilen tüm makaleler önce Editör ve/veya Yazı Kurulu tarafından bir ön değerlendirmeye tabi tutulur. Derginin kapsamına ve/veya yazım kurallarına uygun olmayan çalışmalar ön değerlendirmeye alınmadan red edilir. Dergi kapsamına ve yazım kurallarına uygun olan makaleler, özgünlük, literatüre katkı, kullanılan dil, uluslararası araştırma ve yayın etiği ilkelerine uygunluk, intihal denetimi vb. açılardan Editör veya Yayın Kurulu tarafından ön değerlendirmeye alınır. Olumlu intihal kontrolünden sonra editör yazar(lar)dan bazı düzeltmeler yapmasını isteyebilir. Bu aşamada, hiçbir makale, hakem sürecine sokulmadan editör kararıyla yayına kabul edilemez.

İntihal Denetimi

Ön değerlendirme aşamasında, Dergiye gönderilen makaleler, Editor tarafından bir intihal tarama programı kullanılarak benzerlik/intihal taramasına tabi tutulur veya bu intihal taramasının yazarlar tarafından yapılması ve söz konusu intihal raporunu göndermeleri istenir. Editor veya yazarlar tarafından yapılan intihal denetimi sonucunda benzerlik oranı (kaynakça hariç) %20’den büyük çıkan makaleler ret edilir. Ön değerlendirme aşamasını geçen ve benzerlik oranı %20’nin altında olan makaleler hakem sürecine alınır, hakemler talep etmedikçe intihal raporu hakemlere gönderilmez.

Hakem Politikası

Business and Economics Research Journal, sürecin her aşamasında, hakemlerin ve yazarların isimlerinin saklı tutulduğu çift-kör hakemlik sistemini kullanmaktadır.

Hakem Değerlendirmesi

Ön değerlendirme ve intihal denetimi aşamalarını geçen makaleler, editör ve/veya yazı kurulu tarafından belirlenen en az iki hakeme gönderilir. Editör veya Yayın Kurulu tarafından gerek duyulduğunda hakem sayısı artırılabilir. Hakemler, uzmanlık alanları göz önünde bulundurularak hakem havuzundan seçilmektedir.

Hakemler kendilerine gönderilen makaleleri; orjinallik, metodoloji, literatüre katkı, bulguların sunumu ve sonuçların desteklenmesi ve daha önce yapılan çalışmalardan yararlanma açısından değerlendirirler. Hakemler makaleyi kabul edebilir, reddedebilir veya yazarlardan biçime ve/veya öze yönelik düzeltme yapmalarını isteyebilirler. Bir makalenin yayına kabul edilebilmesi için, en az iki hakemin olumlu görüş bildirmesi gerekmektedir. Hakem raporlarından biri olumlu, diğerinin olumsuz olması durumunda, yazı üçüncü bir hakeme daha gönderilir.

Hakem veya hakemlerin düzeltme istemeleri durumunda, yazar (lar), hakemler tarafından yapılan eleştiri ve önerileri göz önünde bulundurarak istenen düzeltmeleri en geç 60 gün içerisinde tamamlayarak Yazı Kuruluna tekrar gönderirler. İki ay içerisinde gönderilmeyen makaleler süreçten çıkartılır. Hakemler, aynı makale için birden fazla düzeltme isteyebilirler. Yayına kabul edilmeyen yazılar, yazarlarına iade edilmez.

Son Değerlendirme

Hakemler tarafından olumlu görüş bildirilen tüm makaleler için son değerlendirme ve nihai karar, Editör ve/veya Yayın Kurulu tarafından verilir. Editör/Yayın Kurulu tarafından “yayımlanabilir” kararı verilen makaleler yayım sırasına alınır.

Hakem Değerlendirme Sürecinin Uzunluğu

Business and Economics Research Journal; ön değerlendirme aşaması 1 hafta, hakem değerlendirme aşaması 8 hafta ve son değerlendirme aşaması 1 hafta olmak üzere bir makalenin toplam hakem sürecini 10 hafta* (70 gün) içerisinde tamamlamayı hedeflemektedir.

Business and Economics Research Journal’a makale gönderen yazar(lar), Dergi’nin söz konusu hakem değerlendirme koşullarını ve sürecini kabul etmiş sayılırlar.

*: Bu süre, ilk hakem raporlarının yazar(lar)a gönderilmesinde hedeflenen süre olup, hakemlerin küçük/büyük revizyon taleplerine göre süreç uzayabilecektir.