Makale Gönderme

Makale gönderim sürecine ve makale gönderiminde dikkat edilmesi gereken bazı hususlar aşağıda belirtilmiştir. Detaylı bilgi için Yazım Kuralları, Hakem Değerlendirme Süreci, Etik İlkeler ve Yayın Politikası sayfalarına bakabilirsiniz.

Dergiye gönderilen makaleler, “araştırma (research) makalesi” türünde olmalıdır. Derleme (review) türündeki makaleler ön değerlendirme ve hakem sürecine alınmamaktadır (Haziran 2022’den itibaren).

Doktora tezlerinden türetilen makaleler sürece kabul edilirken, yüksek lisans tezlerinden türetilen makaleler kabul edilmemektedir (Mayıs 2023’ten itibaren).

Her bir sayıda yayınlanan makalelerin en az yarısının İngilizce dilinde olması hedeflenmektedir (2023 ocak sayısından itibaren).

Dergimize gönderilen makaleler için, yazar(lar)dan 1.000TL makale sunum ücreti talep edilmektedir. Dergimizde hakemlik yapmış yazarlar için makale sunum ücretinde indirim yapılmaktadır. Makalenin hakem değerlendirme süreci sonunda yayınlanmaya uygun bulunmaması veya hakem süreci aşamasında geri çekilmesi durumunda, makale sunum ücreti iade edilmemektedir.

Dergimize gönderilecek makaleler için, makalenin yazar(lar)ı tarafından intihal taraması yapılarak, söz konusu rapor da (kaynakça hariç, makalenin son hali intihal taramasına sokulmalı ve benzerlik raporunun tamamı) gönderilmelidir. İntihal taramasında iThenticate (iThenticate kullanma imkanı yoksa Turnitin programı da kullanılabilir) yazılımı kullanılmalı ve oran %20’nin altında olmalıdır.

TRDizin kuralları gereği, etik kurul izni gerektiren çalışmalarda, izinle ilgili bilgiler (kurul adı, tarih ve sayı no) yöntem bölümünde ve ayrıca kapak sayfasında yer verilmelidir (Araştırma verilerinin 2019 yılında veya öncesinde toplandığı çalışmalar için etik kurul yazısı istenmemektedir).

Dergiye gönderilen makaleler, Derginin kapsamına ve yazım kurallarına uygun olmalıdır. Derginin kapsamına ve/veya yazım kurallarına uygun olmayan çalışmalar ön değerlendirmeye alınmadan ret edilir.

Makalenizin içerik, şekil şartları, etik ilkeler, intihal denetimi vb. açılarından ön değerlendirme aşamasını geçmesinin ardından makale sunum ücretinin ödenmesi talep edilmektedir. Ön değerlendirmeyi geçen fakat makale sunum ücreti ödenmeyen makaleler hakem değerlendirme sürecine alınmamaktadır.
**
Makale göndermek için, info[@]berjournal.com e-posta adresi üzerinden iletişime geçebilirsiniz.
**