Sosyalizmden Kapitalizme Geçiş Sürecinde Rusya: Nasıl Bir Kapitalizm?

Makale Bilgileri

Dergi:
İşletme ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi
Makalenin Başlığı: Sosyalizmden Kapitalizme Geçiş Sürecinde Rusya: Nasıl Bir Kapitalizm?
Yazar(lar): Esra Güler
Cilt: 3
Sayı: 3
Yıl: 2012
Sayfa: 93 – 120
ISSN: 1309-2448
Özet

1991’de Sovyetler Birliği’nin dağılmasıyla sosyalizmden kapitalizme geçişin resmen ilan edildiği Rusya, gerek sahip olduğu ekonomik potansiyeli ve nüfusu, gerekse katı merkeziyetçi bir sistem mirasıyla, geçiş ekonomileri içinde özel bir yere sahiptir. 1992’de Uluslararası Para Fonu öncülüğünde kapitalizme “şok” geçiş yapan Rusya’da dönüşüm süreci oldukça sancılı olmuş ve sürecin başlamasından kısa bir süre sonra, 1998’de ülke, en ciddi ve ağır krizlerden birini yaşamıştır. Sosyalizmden kapitalizme geçişin sadece bir ekonomik sistem dönüşümü olmanın çok ötesinde toplumsal, kültürel, siyasi ve politik dönüşümleri de içeren çok boyutlu ve bir o kadar da karmaşık bir süreç olduğu dikkate alındığında, bu sürecin Rusya gibi köklü bir sosyalist sistem geleneğe sahip bir ülke için çok daha zor ve hassas olduğu bir gerçektir. Bu gerçek, süreci yönlendiren neoklasik reçetelere dayalı “şok terapi” stratejisinin ülkenin kendine özgü koşullarını dikkate almayan ve kurumsal dönüşümü göz ardı eden standart nitelikli reform politikaları ile birleştiğinde, Rusya’da nasıl bir sistem oluştuğunun sorgulanması da kaçınılmaz hale gelmiştir. Bu bağlamda çalışmanın amacı, geçiş sürecinde tercih edilen temel strateji ekseninde uygulamaya konan politikaların Rusya’da gerçek anlamda bir kapitalist sistem oluşturup oluşturamadığının incelenmesidir.

Anahtar Kelimeler: Geçiş Ekonomileri, Rusya’da Geçiş Süreci, Neoklasik Geçiş Modeli, Şok Terapi Stratejisi, Aşamalı Geçiş Stratejisi.

JEL Sınıflandırması: P21, P36, P51

https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text

Halfera