Sanal Topluluklar Bağlamında Tüketicilerin Tüketim, Yaşam Tarzı ve Kimlik Yönünden Değerlendirilmesi

Makale Bilgileri

Dergi: İşletme ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi
Makalenin Başlığı:
Sanal Topluluklar Bağlamında Tüketicilerin Tüketim, Yaşam Tarzı ve Kimlik Yönünden Değerlendirilmesi
[
Consumers’ Life Style, Social Identity and Consumption Practices in the Context of Communities of Practice]
Yazar(lar):
Ayla Özhan Dedeoğlu, Elif Üstündağlı
Cilt:
2
Sayı:
2
Yıl:
2011
Sayfa:
23-40
ISSN:
1309-2448

Özet

İnternet üzerinde yer alan sosyal ağlar, sadece bir medya ortamı değil, bireylerin aktif olarak birbirleriyle topluluk oluşturduğu ve kimliklerini inşa ettiği söylemsel alanlardır. Çalışmanın amacı, sanal eylem topluluklarının üyelerinin tüketim, kimlik ve yaşam tarzlarında oynadıkları rolleri analiz etmektir. Diğer bir amaç da üye tipleri arasında topluluğa katılım (commitment), kimlik, yaşam tarzı ve tüketim faktörleri açısından farklılıkları ortaya koymaktır. Araştırma, eylem topluluğu olma özelliğini taşıyan ve 15000 üyesi bulunan Bilinçli Hippiler Topluluğu ile yapılmıştır. Yapılandırılmış anket formu ile internet ortamında ve kotalı örneklem metoduyla gerçekleştirilen araştırmada, 357 anket formu analiz edilmiştir. Bulgular, araştırılan sanal topluluk içinde üretilen vetüketilen yaşam projelerinin, anlam ve pratiklerin, özellikle çekirdek ve aktif üyelerin, merkezi tüketim bağlamına yerleştiğini ve üyelerin yaşam yörüngesinde kimlik oluşturma/onaylama fonksiyonlarını gördüğünü göstermektedir. Bu bulgular, Türkiye’de henüz dikkat çekmese de sanal toplulukların, tüketim pratiklerine yönelik etkileri ile tüketici davranışlarının araştırılmasında önem kazandığını ortaya koymaktadır.

Anahtar Kelimeler:Sanal Topluluk, Eylem Topluluğu, Kimlik, Yaşam Tarzı, Tüketim

JEL Sınıflandırması: M31, M39

https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text

Halfera