Sanal Kaytarma Davranışlarının Örgütsel Öğrenme Kapasitesi Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi

Makale Bilgileri
Dergi: İşletme ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi
Makalenin Başlığı: Sanal Kaytarma Davranışlarının Örgütsel Öğrenme Kapasitesi Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi
Yazar(lar): Belma Keklik, Recep Kılıç, Harun Yıldız, Bora Yıldız
Cilt: 6
Sayı: 3
Yıl: 2015
Sayfa: 129-144
ISSN: 1309-2448
Öz
Teknolojinin gelişmesi ile birlikte işletmelerde bilgi teknolojilerinin kullanılması da yaygınlaşmıştır. Bilgi teknolojileri iş gereği olarak kullanıldığı gibi bazen de amaç dışında internette gezinme, sosyal medya takibi gibi amaçlarla kullanılabilmektedir. Bilgi ve iletişim teknolojilerinin işyerinde işletme amaçları dışında kullanımı sanal kaytarma olarak nitelendirilmektedir. Araştırmanın amacı, sanal kaytarma davranışlarının çalışanların örgütsel öğrenme yetenekleri/kapasitesi üzerindeki etkisini ölçmeye yöneliktir. Araştırma sonucunda, önemli sanal kaytarma davranışlarının çalışanların katılımcı karar alma ve dış çevre ile etkileşimden kaynaklanan örgütsel öğrenme kapasitesini pozitif yönde etkilediği sonucuna ulaşılmıştır. Bu durum örgütte verimlilik kaybına neden olan kaytarma davranışlarının, örgütsel öğrenme kapasitesine olumlu etkilerinin de olabildiğini ortaya koymuştur. Araştırmanın bilim ve iş dünyasına katkısı yönüyle baktığımızda ise, bu araştırma ile örgütsel öğrenme yeteneklerine katkıda bulunan sanal kaytarma davranışlarının yasaklanmaktan ziyade işletme yararına nasıl yönlendirilebileceği sorusu gündeme gelmiştir.
Anahtar Kelimeler: Sanal kaytarma, iş dışı internet kullanımı, örgütsel öğrenme, teknoloji
JEL Sınıflandırması: M10, M12, I20

https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text