Profesyonel Özelliklerin Desteklenmesinin Örgütün Adaptif Performansına Etkisi: Örgütsel Bağlılığın Aracılık Rolünün Yapısal Eşitlik Modeli İle Testi

Makale Bilgileri
Dergi:İşletme ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi
Makalenin Başlığı: Profesyonel Özelliklerin Desteklenmesinin Örgütün Adaptif Performansına Etkisi: Örgütsel Bağlılığın Aracılık Rolünün Yapısal Eşitlik Modeli İle Testi
Yazar(lar):Hasan Köse,Advanced Solutions for Education [email protected]
Gökhan Özer, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü,İşletme Fakültesi [email protected]
Cilt:4
Sayı:4
Yıl:2013
Sayfa: 87-102
ISSN:1309-2448
Özet

Örgütsel bağlılık, çalışanların davranışları üzerinde etkili olan bir tutum olarak araştırmalarda kullanılan bir faktördür. Örgütsel bağlılık çalışanlar kadar örgütler üzerinde de etkilidir. Bu çalışmada, profesyonel özelliklerin desteklenmesinin örgütün adaptif performansı üzerindeki etkisinde örgütsel bağlılığın aracılık rolü, İstanbul’da faaliyet gösteren İTO’ya bağlı farklı sektörlerdeki küçük ve orta ölçekli 403 işletmeden (KOBİ) anket yöntemiyle elde edilen veriler ışığında araştırılmıştır. Verilerin değerlendirilmesi, korelasyon, regresyon ve yapısal eşitlik modeli testi ile yapılmıştır. Elde edilen bulgular, davranışsal profesyonel özelliklerin desteklenmesinin örgütün adaptif performansı üzerinde pozitif etkisi olduğunu, ancak örgütsel bağlılığın bu etkileşimde herhangi bir rolü olmadığını göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Profesyonel özellikler, adaptif performans, örgütsel bağlılık, yapısal eşitlik modeli

JEL Sınıflandırması: C40, L25

https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text

Halfera