Organik Ürünlerin Pazarlama Stratejileri ve Üreticiler Üzerinde Bir Alan Araştırması

Makale Bilgileri

Dergi:
İşletme ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi
Makalenin Başlığı: Organik Ürünlerin Pazarlama Stratejileri ve Üreticiler Üzerinde Bir Alan Araştırması
Yazar(lar): Serkan Kılıç, Orhan Duman, Emir Bektaş
Cilt:5
Sayı:1
Yıl:2014
Sayfa: 39-65
ISSN:1309-2448
Özet

Günümüzde tüketicilerin sağlık ve çevre konularına daha fazla önem vermeleri sonucunda organik ürünlerin talebinde artış görülmektedir. Bu doğrultuda çalışmada üreticilerin organik ürünlerde izleyebilecekleri pazarlama stratejileri incelenmektedir. Çalışmanın amacı, Türkiye’de organik ürünler geliştirmek isteyen üreticiler için bir rehber oluşturmaktır. Bu nedenle çalışmanın ilk bölümünde üreticilerin organik ürünleri için pazarlama süreci ayrıntılı olarak incelenmekte ve izleyebilecekleri pazarlama stratejileri ele alınmaktadır. Çalışmanın devamında ise Türkiye’de faaliyet gösteren ve organik ürünler üreten işletmeler üzerinde bir alan araştırması gerçekleştirilmiştir. Sonuç bölümünde alan araştırması sonuçları ilgili literatür ile karşılaştırılarak üreticiler için bazı önerilerde bulunulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Organik, organik ürün, pazarlama stratejileri

JEL Sınıflandırması: M310

https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text

Halfera