Neden – Sonuç Zinciri Teorisi ve Basamaklama Yöntemi: Tüketici Davranışı Araştırmalarında Kullanımı

Makale Bilgileri
Dergi:İşletme ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi
Makalenin Başlığı: Neden – Sonuç Zinciri Teorisi ve Basamaklama Yöntemi: Tüketici Davranışı Araştırmalarında Kullanımı
Yazar(lar): Ayça Kangal
Cilt:4
Sayı:2
Yıl:2013
Sayfa: 55-78
ISSN:1309-2448
Özet

Tüketicilerin mal, hizmet ve deneyim gibi pazarlama sunumlarına ilişkin karar verme süreçlerini bilişsel bir yaklaşımla ve tüketici bakış açısıyla keşfetmeye çalışan neden – sonuç zinciri teorisi (means – end chain theory) ve basamaklama yöntemi (laddering technique), tüketici davranışlarını anlamak için pazarlama alanında başvurulan popüler yaklaşımlardan biridir. Bu çalışmanın amacı tüketici davranışları konusunda yabancı yazında sıklıkla kullanılan, nitel bir yöntem olan basamaklama yöntemini teorik alt yapısı ve uygulamasıyla birlikte inceleyerek yerli yazına katkı sağlamaktır. Bu amaçla yazın incelenerek ilk olarak basamaklama yönteminin teorik alt yapısını oluşturan neden – sonuç zinciri teorisi, teorinin kavramsal yapısı, varsayımları ve tüketici davranışı araştırmalarındaki uygulamaları, sonrasında ise sırasıyla basamaklama yöntemi, veri toplama, veri analizi ve yorumlama aşamaları, basamaklama yöntemine yöneltilen eleştiriler ve yöntemin türleri (sert basamaklama) ele alınmaktır. Basamaklama yöntemi alternatif veri toplama araçları ve yöntemleriyle yerli araştırmacıların ilgisini beklemektedir.

Anahtar Kelimeler: Neden – sonuç zinciri, basamaklama yöntemi, sert basamaklama, nitel araştırma, tüketici davranışı.

JEL Sınıflandırması: M30, M31

https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text