Misyon ve Vizyon İfadelerine Göre Türkiye’nin İlk 100 Büyük Şirketinin Girişimcilik Özellikleri

Makale Bilgileri
Dergi: İşletme ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi
Makalenin Başlığı: Misyon ve Vizyon İfadelerine Göre Türkiye’nin İlk 100 Büyük Şirketinin Girişimcilik Özellikleri
Yazar(lar): Yücel Erol, Engin Kanbur
Cilt: 5
Sayı: 3
Yıl: 2014
Sayfa: 149-165
ISSN: 1309-2448
Özet
Misyon ifadesi bir örgütün tüm amacını, vizyon ifadesi ise örgütün ulaşmak istediği çekici görüntüyü açıklamaktadır. Örgütler misyon ve vizyon ifadelerinde inovasyon, liderlik, rekabetçilik, risk alma, yaratıcılık, kalite, esneklik, güvenilirlik, öğrenme gibi bazı özelliklere dikkat çekmektedir. Bu özelliklerin çoğu örgütlerin başarılı geleceğinde anlamlı derecede etkilidir. Bu çalışmada, misyon ve vizyon ifadeleri bir örgütün girişimcilik yeteneğini yansıtan bir ayna olarak düşünülmektedir. Bu çalışmanın amacı Türkiye’deki lider örgütlerin girişimcilik özelliklerini misyon ve vizyon ifadeleri yardımıyla değerlendirmektir. Bu amacı başarmak üzere yazın boyunca öncelikle örgütlerin girişimcilik özellikleri anlamlı faktörler olarak tanımlanmaktadır. Daha sonra Türkiye’nin İlk 100 Büyük Şirketi Listesi’ndeki her bir örgütün misyon ve vizyon ifadeleri bu faktörlere göre incelenmiştir. Bu değerlendirmenin sonucunda, görülmektedir ki, örgütlerin bazıları girişimcilik özellikleri üzerinde büyük bir performans gösterirken diğerleri aynı performansa sahip değildir. Daha fazlası anlaşılmalıdır ki bazı girişimcilik özelliklerinin bazı sektörlerde büyük bir rolü bulunmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Girişimcilik, , misyon, vizyon, Türkiye’nin ilk 100 büyük şirketi
JEL Sınıflandırması: L21, L25, L26

https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text