Mesleki Bağlılık ve Meslekten Ayrılma Niyeti İlişkisinin Tükenmişlik Sendromu Bağlamında İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma

Makale Bilgileri

Dergi: İşletme ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi
Makalenin Başlığı: Mesleki Bağlılık ve Meslekten Ayrılma Niyeti İlişkisinin Tükenmişlik Sendromu Bağlamında İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma
Yazar(lar): Aydem Çiftçioğlu
Cilt: 2
Sayı: 3
Yıl: 2011
Sayfa: 109-119
ISSN: 1309-2448

Özet

Bu çalışmada muhasebe mesleği mensuplarının mesleki bağlılıkları ve meslekten ayrılma niyetleri arasındaki ilişkide tükenmişlik sendromu unsurlarının rolünü ortaya koymak amaçlanmaktadır. Bu kapsamda İstanbul Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler odasına kayıtlı 162 muhasebeci üzerinde bir saha çalışması yürütülmüştür. Araştırma bulguları tükenmişlik sendromunun yalnızca duygusal tükenme boyutunun bireylerin duygusal mesleki bağlılıkları ile meslekten ayrılma niyeti arasındaki ilişkide (kısmi) aracı rol üstlendiğini göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Duygusal mesleki bağlılık, Tükenmişlik, Duygusal tükenme, Kimliksizleşme, Bireysel başarı, Ayrılma niyeti

JEL Sınıflandırması: M10, M12

https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text

Halfera