Merkez Bankası Faiz Duyurularının Finansal Piyasalara Etkisi

Makale Bilgileri
Dergi: Business and Economics Research Journal
Makalenin Başlığı: Merkez Bankası Faiz Duyurularının Finansal Piyasalara Etkisi
Yazar(lar): Neilan Soylu, Turhan Korkmaz, Emrah İsmail Çevik
Cilt: 5
Sayı: 4
Yıl: 2014
Sayfa: 89-118
ISSN: 1309-2448
Özet
2005 yılından itibaren, açık enflasyon hedeflemesi rejimine geçilmesiyle beraber, TCMB piyasalarda öngörülebilirliği arttırmak ve istenmeyen oynaklıkları önlemek amacıyla, giderek daha şeffaf bir iletişim stratejisi izlemiş, karar alma sürecine ilişkin daha fazla bilgi paylaşmıştır. Bu çerçevede, Para Politikası Kurulu toplantılarının önceden belirlenen tarihlerde yapılması, toplantıdan hemen sonra faiz kararlarının gerekçeleriyle birlikte yayımlanması, piyasalara yol gösterir nitelikte uygulamalardır. Bu çalışmada, merkez bankası faiz duyurularının spot ve vadeli işlemler piyasası üzerine etkisi araştırılmıştır. Şubat 2005 – Nisan 2013 döneminde işlem gören BİST 30 endeksi, Dolar/TL ve Euro/TL değişkenlerine ait günlük spot ve vadeli getiri serileri kullanılmış, faiz duyurularının, GARCH ve EGARCH yöntemleri kullanılarak, ortalama getiri ve volatilite üzerinde etkileri araştırılmıştır. Sonuçlar, faiz kararlarının, artış ya da azalış olarak ayrıştırıldığında, analiz edilen değişkenler üzerinde farklı etkileri olduğunu göstermektedir.
Anahtar Kelimeler: Merkez bankası, faiz kararları, BİST 30, döviz, volatilite
JEL Sınıflandırması: E52, E58, G17

https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text

Halfera