Küresel Isınmanın Ekonomik, Sosyal ve Çevresel Etkilerinin Farkındalığı: Türkiye’den (TR 83 Bölgesi) Deneysel Bulgular

Makale Bilgileri
Dergi: İşletme ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi
Makalenin Başlığı: Küresel Isınmanın Ekonomik, Sosyal ve Çevresel Etkilerinin Farkındalığı: Türkiye’den (TR 83 Bölgesi) Deneysel Bulgular
Yazar(lar): Rüştü Yayar, Çetin Kaplan, Ümit Şimşek
Cilt: 5
Sayı: 3
Yıl: 2014
Sayfa: 81-95
ISSN: 1309-2448
Özet
Çalışma, küresel ısınmanın çeşitli etkileri üzerine farkındalığı ortaya koymayı amaçlamaktadır. Bu bağlamda küresel ısınmanın ekonomik, sosyal ve çevresel etkileri ve bu etkilerle ilgili farkındalık ortaya konmaya çalışılmıştır. Çalşımada, küresel ısınma kavramı çerçevesinde; küresel ısınmanın etkileri ve farkındalığı konuları ele alınmıştır. Küresel ısınmanın ekonomik, sosyal ve çevresel etkileri belirlenmiş, bunlar çerçevesinde küresel ısınmanın farkındalığının araştırılması amacıyla anket uygulanmıştır. 1454 kişiyle yapılan anket çalışmasında likert tipi ölçek kullanılmıştır. Analiz ise sıralı logit regresyon modeliyle gerçekleştirilmiştir. Anket; TR83 Bölgesi (Samsun, Amasya, Çorum ve Tokat) içindeki kentsel yaşam alanlarında uygulanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Küresel ısınma, küresel ısınmanın etkileri, farkındalık
JEL Sınıflandırması: Q51, Q54, R29

https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text

Halfera