Kamu Çalışanlarının İnternetten Ürün Satın Alma Davranışları Üzerine Bir Araştırma

Makale Bilgileri

Dergi:
İşletme ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi
Makalenin Başlığı: Kamu Çalışanlarının İnternetten Ürün Satın Alma Davranışları Üzerine Bir Araştırma
Yazar(lar): Rüştü Yayar, Hümeyra Sadaklıoğlu
Cilt: 3
Sayı: 3
Yıl: 2012
Sayfa: 145 – 157
ISSN: 1309-2448 

 

Özet

Son yıllarda bilişim teknolojisindeki gelişmeler dünyada ve ülkemizde tüketicilerin bilgisayar kullanımını artırmıştır. Bu gelişmeler, e-ticaret olarak adlandırılan yeni bir iş yapma şeklini de ortaya çıkarmıştır. Tüketiciler açısından e-ticaret alışveriş için fazla fiziksel çaba gerektirmemesi, alışveriş ortamını kişiselleştirmesi, alıcılara zaman ve maliyet tasarrufu sağlaması ve ürün, marka, fiyat ve firma karşılaştırmalarına imkân tanıması sebebiyle en popüler internet aktivitesi haline gelmiştir. Bu çalışmanın amacı, kamu sektöründe çalışanların internetten alışveriş yapma eğilimlerini ölçmektir. Tokat Valiliği ve Gaziosmanpaşa Üniversitesi’nde çalışan 495 kişi örnekleme dâhil edilmiştir. Eğitim ve gelir düzeyi yüksek tüketicilerin internet üzerinden daha fazla alışveriş yaptıkları tespit edilmiştir. İnternet üzerinden alışveriş yapmayı engelleyen konular arasında ürünlerin teslimatının gecikmesi ve yapılan reklamların aldatıcı ve yanıltıcı olması sonuçlarına ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: İnternet, Tüketici, Satın Alma Davranışı

JEL Sınıflandırması: D12, L81, M31

https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text