İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında Mevsimsel Anomaliler

Makale Bilgileri
Dergi: İşletme ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi
Makalenin Başlığı: İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında Mevsimsel Anomaliler
Yazar(lar): Zehra Abdioğlu, Nurdan Değirmenci
Cilt: 4
Sayı: 3
Yıl: 2013
Sayfa: 55-73
ISSN: 1309-2448
Özet

Etkin piyasa hipotezine göre, yatırımcılar piyasadaki tüm mevcut bilgiyi aynı şekilde algılamaktadır ve hiçbir yatırımcının diğerlerinden daha fazla kar elde etmesi mümkün değildir. Hisse senedi piyasalarında gözlenen çeşitli anomaliler etkin piyasa hipotezinin başarısız olmasına neden olmaktadır. Anomaliler, her bir dönem itibariyle hisse senedi getirilerinin farklılık gösterdiğini ifade etmektedir. Hisse senedi piyasalarında anomalilerin varlığı yatırımcılar açısından önem arz etmektedir. Bu çalışmada İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında mevsimsel anomalilerin ortaya çıkıp çıkmadığı araştırılmıştır. Bu amaçla 2003-2012 dönemi itibariyle en küçük kareler yöntemi kullanılarak gün içi, haftanın günü, Ocak ayı, ay içi, ay dönümü, yıl dönümü ve tatil etkileri test edilmiştir. Edinilen bulgulara göre ele alınan dönem itibariyle İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında gün içi ve haftanın günü etkisi görülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Mevsimsel anomaliler, Hisse senedi piyasası, Etkin piyasa hipotezi, En Küçük Kareler, Kukla değişkenli regresyon.

JEL Sınıflandırması: G11, G14

https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text

Halfera