İş Değerleri ile İş Etiği Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Kamu ve Özel Sektör Çalışanlarına Yönelik Bir Araştırma

Makale Bilgileri
Dergi:İşletme ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi
Makalenin Başlığı: İş Değerleri ile İş Etiği Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Kamu ve Özel Sektör Çalışanlarına Yönelik Bir Araştırma
Yazar(lar):Serdar Bozkurt, Yıldız Teknik Üniversitesi,İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü [email protected]
Altan Doğan, İstanbul Üniversitesi, İşletme Fakültesi, İnsan Kaynakları Yönetimi Anabilim Dalı [email protected]
Cilt:4
Sayı:4
Yıl:2013
Sayfa: 71-86
ISSN:1309-2448
Özet

Çalışmada kamu ve özel sektör çalışanlarının, iş değerleri ile iş etiğine yönelik tutumları arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmaktadır. Çalışma sonucunda iş değerlerinin iş etiğine yönelik tutumlar ile ilişkili olduğu görülmüştür. İş etiği ile iş değerlerinin boyutları olan yönetim, başarı, iş güvencesi, çalışma arkadaşları ile ilişkiler, estetik, prestij, bağımsızlık, görevlerin çeşitliliği, ekonomik durum ve entelektüel teşvik arasında da ilişki bulunmuştur. Araştırmada ayrıca; çalışanların iş değerlerinin cinsiyet değişkenine göre farklılık gösterdiği ve yönetim ile estetik olarak ifade edilen iş değerleri boyutlarının, çalışanların bulundukları sektöre göre farklılık gösterdiği görülmüştür. Eğitim durumu, yaş, medeni durum şeklindeki demografik değişkenler açısından iş etiğine yönelik tutumlar ve iş değerleri ise farklılık göstermemektedir.

Anahtar Kelimeler: İş etiği, iş değerleri, kamu ve özel sektör çalışanları

JEL Sınıflandırması: M10, M14, A13

https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text

Halfera