İnsan Kaynakları Yönetimi Uygulamalarının İşletme Performansına Etkisi: İşletmelerin Sahip Oldukları Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kabiliyetlerinin Aracılık Rolü

Makale Bilgileri
Dergi:İşletme ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi
Makalenin Başlığı: İnsan Kaynakları Yönetimi Uygulamalarının İşletme Performansına Etkisi: İşletmelerin Sahip Oldukları Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kabiliyetlerinin Aracılık Rolü
Yazar(lar):Ufuk Türen, Kara Harp Okulu, Endüstri ve Sistem Mühendisliği Bölümü [email protected]
Yunus Gökmen, Kara Harp Okulu, Endüstri ve Sistem Mühendisliği Bölümü, [email protected]
İsmail Tokmak, Milli Savunma Bakanlığı [email protected]
Cilt:4
Sayı:4
Yıl:2013
Sayfa: 103-129
ISSN:1309-2448
Özet

İşletmelere rekabet üstünlüğü sağlayan faktörler arasında sahip oldukları İnsan Kaynakları Yönetimi (İKY) uygulamaları ile Bilgi ve İletişim Teknolojileri (BİT) yetenekleri ön plana çıkmaktadır. Bu çalışmada İKY uygulamaları ile BİT yeteneklerinin işletme performansına (İP) etkileri incelenirken, BİT yeteneklerinin aracılık rolü belirlenmeye çalışılmıştır. Ankara OSTİM Sanayi Sitesinde faaliyet gösteren işletmeler üzerinde yapılan araştırma sonuçlarına göre İKY uygulamaları ile BİT yeteneğinin İP’yi doğrudan olumlu yönde etkilediği gibi BİT yeteneklerinin aracılık etkisinin de bulunduğu belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: İnsan Kaynakları Yönetimi, İşletme Performansı, Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Ankara, OSTİM

JEL Sınıflandırması: M12, M15

https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text

Halfera