İmalat Performansı Ölçümü İçin Alternatif Bir Yaklaşım: Tercih İndeksi (PSI) Yöntemi

Makale Bilgileri
Dergi: İşletme ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi
Makalenin Başlığı: İmalat Performansı Ölçümü İçin Alternatif Bir Yaklaşım:
Tercih İndeksi (PSI) Yöntemi
Yazar(lar): Gökhan Akyüz, Salih Aka
Cilt: 6
Sayı: 1
Yıl: 2015
Sayfa: 63-77
ISSN: 1309-2448
Öz
İmalatçı firmaların rekabetçi özelliklerini koruyabilmeleri ve gelişimlerini sürdürebilmeleri için performanslarını sürekli olarak takip etmeleri gerekmektedir. Bu çalışmada, belirli bir zaman aralığında imalat performans indekslerini hesaplamak amacıyla Tercih İndeksi (Preference Selection Index – PSI) yöntemine dayalı bir yaklaşım önerilmiştir. Yöntem, literatürdeki birçok yöntemin aksine kriterlerin görece ağırlıklarını belirlemeye ihtiyaç duymadan, basit hesaplamalarla sistematik bir çözüm sunmaktadır. Uygulama cam sektöründe faaliyet gösteren bir firmanın üç ayrı imalat hattı için yapılmış ve sekiz aylık dönemde hatların performans gelişimi incelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: İmalat performansı, tercih indeksi yöntemi, performans indeksi
JEL Sınıflandırması: M11, L61

https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text