İleri Yönetim Muhasebesi Uygulamalarının Rekabet Stratejileri ve Performans Üzerindeki Etkisi

Makale Bilgileri
Dergi: İşletme ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi
Makalenin Başlığı: İleri Yönetim Muhasebesi Uygulamalarının Rekabet Stratejileri ve Performans Üzerindeki Etkisi
Yazar(lar): Rahmi Yücel, Kayhan Ahmetoğulları
Cilt: 6
Sayı: 4
Yıl: 2015
Sayfa: 179-201
ISSN: 1309-2448
Öz
Bu çalışma, Batı Marmara Bölgesinde imalat sektöründe yer alan 300 yöneticiden oluşan örneklemi esas almaktadır. Bu çalışmanın amacı, ileri yönetim muhasebesi uygulamaları, rekabet stratejileri ve firma performansı arasındaki etkileşimi incelemektir. Çalışmanın sonuçları olarak, ileri yönetim muhasebesi uygulamalarının firma performansı ve rekabet stratejileri pozitif bir etkiye sahip olduğunu göstermektedir. Ek olarak, rekabet stratejileri firma performansı üzerinde pozitif bir etkiye sahiptir. Ayrıca uzun vadeli stratejiye dayalı yönetim muhasebesi uygulamaları ile finansal olmayan firma performansı ve faaliyete dayalı yönetim muhasebesi uygulamaları ile finansal firma performansı arasında pozitif ve anlamlı bir ilişkiye sahiptir.
Anahtar Kelimeler: İleri yönetim muhasebesi uygulamaları, rekabet stratejileri, performans
JEL Sınıflandırması: M40, M49

https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text

Halfera