İhracat, Doğrudan Yabancı Yatırımlar ve İşsizlik: Türkiye Örneği

Makale Bilgileri
Dergi:İşletme ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi
Makalenin Başlığı:İhracat, Doğrudan Yabancı Yatırımlar ve İşsizlik: Türkiye Örneği
Yazar(lar):İsmet Göçer, Mehmet Mercan, Osman Peker
Cilt:4
Sayı:1
Yıl:2013
Sayfa:103-120
ISSN:1309-2448
Özet

2008 küresel ekonomik krizinin de etkisiyle hızla artan işsizlik oranları, pek çok ülkede, en önemli makroekonomik sorunlardan biridir. Bu sorun, iç talepte daralma ve ekonomik büyümede yavaşlamayı da beraberinde getirmektedir. Çözüm bulunmadığı takdirde, uzun süren yüksek işsizlik oranlarının, önemli sosyal ve ekonomik maliyetleri olabilmektedir. Bu sorunu çözebilmek için ülkeler, farklı politikalar geliştirmeye ve uygulamaya çalışmaktadırlar. İhracat ve doğrudan yabancı yatırımlar, işsizliğin azaltılmasında önemli birer çözüm aracı olabilir. Bu çalışmada, Türkiye’de ihracat ve doğrudan yabancı yatırımların işsizlik üzerindeki etkisi, 2000:Q1-2011:Q1 dönemi verileri kullanılarak, sınır testi yaklaşımıyla, üç farklı modelle analiz edilmiştir. Analiz sonucunda, serilerin eş-bütünleşme ilişkisi içinde olduğu görülmüştür. Elde edilen ampirik bulgulara göre, uzun dönemde, ihracat ve doğrudan yabancı yatırımlar, işsizliği azaltıcı etkiye sahiptir ve ihracatın etkisi daha yüksektir. Kısa dönem analizinde, modellerin hata düzeltme terimleri çalışmakta, yani seriler arasında kısa dönemde meydana gelen sapmalar, uzun dönemde ortadan kalkmaktadır.

Anahtar Kelimeler: İşsizlik, İhracat, Doğrudan Yabancı Yatırımlar, Türkiye.

JEL Sınıflandırması: E24, F16, F21, F23

https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text

Halfera