Hisse Senedi Fiyatları ve Fiyat/Kazanç Oranı İlişkisi: Panel Verilerle Sektörel Bir Analiz

Makale Bilgileri

Dergi: İşletme ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi
Makalenin Başlığı:
Hisse Senedi Fiyatları ve Fiyat/Kazanç Oranı İlişkisi: Panel Verilerle Sektörel Bir Analiz
[Stock Prices and Price/Earning Ratio Relationship: A Sectoral Analysis with Panel Data]
Yazar(lar):
Mehmet Nargeleçekenler
Cilt:
2
Sayı:
2
Yıl:
2011
Sayfa:
165 – 184
ISSN:
1309-2448

Özet

Bu çalışmada 2000-2008 dönemi için fiyat/kazanç oranı ve hisse senedi fiyatları arasında sektörel bazda anlamlı bir ilişki olup olmadığı iki farklı model yardımıyla araştırılmıştır. Tek yönlü sabit etkiler modeli kullanılarak yapılan çalışmada düşük fiyat/kazanç oranı ilişkisi olup olmadığı test edilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre İMKB’deki tüm sektörlerde fiyat/kazanç oranı ilişkisi söz konusu değildir. Belirli sektörlerde altışar aylık, dönem için belirli sektörlerde de üçer aylık dönem için böyle bir ilişkiden bahsedilebilir. Dolayısıyla yatırım yaparken ilgili sektör için geçerli olan modele göre karar verilmelidir. Tahmin edilen parametreler üçer aylık dönemde metal eşya sanayi dışında anlamlı ilişki bulunan tüm sektörlerde düşük fiyat/kazanç oranı ilişkisinin geçerli olduğunu göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Hisse senedi fiyatları, Fiyat/kazanç oranı, Panel veri, Sabit etkiler modeli, PCSE

JEL Sınıflandırması: C23, C33, D33

https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text